• 03-03-16, 03:11 PM

    Ngắn gọn lỗi này thì restore xem có hết nếu. Nếu ko hết thì do phần cứng và lúc này là cần đập lợn để lên đời

    3 replies | 43 view(s)

  • 2 replies | 173 view(s)

  • 17-02-16, 03:10 PM

    Giá tốt thế nhỉ. Chúc bác chủ mua may bán đắt nhé

    14 replies | 502 view(s)