1. 24-03-16, 02:38 PM #1

  Nhận làm bằng cấp giấy tờ uy tín, nhanh gọn trên toàn quốc: Tiến sĩ : 15 triệu (Bằng + bảng điểm + 10 bản sao y bản chính). Thạc sĩ : 10 triệu (Bằng + bảng điểm + 10 bản sao y bản chính). Đại học (Khối ĐH Quốc Gia): 8 triệu (Bằng + bảng điểm + 10 bản sao) Đại học (Không thuộc khối quốc gia): 7 triệu (Bằng + bảng điểm + 10 bản sao). Cao đẳng : 6 triệu ( Bằng + bảng điểm + 10 bản sao y bản chính). Trung cấp & THPT : 5 triệu ( Bằng + bảng điểm & học bạ + 10 bản sao y). Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời: 2 triệu. Giấy xác nhận học sinh sinh viên: 2 triệu. Bằng: A-B-C anh văn, vi tính: 3 triệu (Bao đậu khỏi thi). Bằng anh văn B1, B2 chuẩn Châu Âu: 4 triệu Bằng Toeic hội đồng Anh cấp: 6 triệu CMND: 5 triệu. GPLX A1: 2 triệu (Bao đậu). GPLX B2: 6 triệu. Cavet Xe 2 bánh: 6 triệu; 4 bánh: 8 triệu. “Quan điểm khi đến với mình là tin đăng sao sẽ làm vậy, nói được là làm được, chỉ tiếp người có thiện chí & giúp người cần thật sự trong cuộc sống này, bằng y như thật 100%, tem 7 màu, mộc nổi bằng đồng. Ai ham rẻ bị lừa thì đừng hỏi mình tại sao.”

  Lưu ý: Nhận lo đầu vào Đại học các trường sỹ quan quân đội công an khu vực Tp.HCM & 1 số trường công lập.

  Alo Kiên: 0937574169
  Mail: thekien1975@gmail.com UY TÍN, NHANH GỌN, CHẤT LƯỢNG, TẬN TÂM

 2. 31-03-16, 03:01 PM #2

  Nhận làm bằng cấp giấy tờ uy tín, nhanh gọn trên toàn quốc: Tiến sĩ : 15 triệu (Bằng + bảng điểm + 10 bản sao y bản chính). Thạc sĩ : 10 triệu (Bằng + bảng điểm + 10 bản sao y bản chính). Đại học (Khối ĐH Quốc Gia): 8 triệu (Bằng + bảng điểm + 10 bản sao) Đại học (Không thuộc khối quốc gia): 7 triệu (Bằng + bảng điểm + 10 bản sao). Cao đẳng : 6 triệu ( Bằng + bảng điểm + 10 bản sao y bản chính). Trung cấp & THPT : 5 triệu ( Bằng + bảng điểm & học bạ + 10 bản sao y). Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời: 2 triệu. Giấy xác nhận học sinh sinh viên: 2 triệu. Bằng: A-B-C anh văn, vi tính: 3 triệu (Bao đậu khỏi thi). Bằng anh văn B1, B2 chuẩn Châu Âu: 4 triệu Bằng Toeic hội đồng Anh cấp: 6 triệu CMND: 5 triệu. GPLX A1: 2 triệu (Bao đậu). GPLX B2: 6 triệu. Cavet Xe 2 bánh: 6 triệu; 4 bánh: 8 triệu. “Quan điểm khi đến với mình là tin đăng sao sẽ làm vậy, nói được là làm được, chỉ tiếp người có thiện chí & giúp người cần thật sự trong cuộc sống này, bằng y như thật 100%, tem 7 màu, mộc nổi bằng đồng. Ai ham rẻ bị lừa thì đừng hỏi mình tại sao.” Lưu ý: Nhận lo đầu vào Đại học các trường sỹ quan quân đội công an khu vực Tp.HCM & 1 số trường công lập. Alo Kiên: 0937574169

  Mail: thekien1975@gmail.com

  UY TÍN, NHANH GỌN, CHẤT LƯỢNG, TẬN TÂM

 3. 05-04-16, 04:32 PM #3

  Nhận làm bằng cấp giấy tờ uy tín, nhanh gọn trên toàn quốc: Tiến sĩ : 15 triệu (Bằng + bảng điểm + 10 bản sao y bản chính). Thạc sĩ : 10 triệu (Bằng + bảng điểm + 10 bản sao y bản chính). Đại học (Khối ĐH Quốc Gia): 8 triệu (Bằng + bảng điểm + 10 bản sao) Đại học (Không thuộc khối quốc gia): 7 triệu (Bằng + bảng điểm + 10 bản sao). Cao đẳng : 6 triệu ( Bằng + bảng điểm + 10 bản sao y bản chính). Trung cấp & THPT : 5 triệu ( Bằng + bảng điểm & học bạ + 10 bản sao y). Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời: 2 triệu. Giấy xác nhận học sinh sinh viên: 2 triệu. Bằng: A-B-C anh văn, vi tính: 3 triệu (Bao đậu khỏi thi). Bằng anh văn B1, B2 chuẩn Châu Âu: 4 triệu Bằng Toeic hội đồng Anh cấp: 6 triệu CMND: 5 triệu. GPLX A1: 2 triệu (Bao đậu). GPLX B2: 6 triệu. Cavet Xe 2 bánh: 6 triệu; 4 bánh: 8 triệu. “Quan điểm khi đến với mình là tin đăng sao sẽ làm vậy, nói được là làm được, chỉ tiếp người có thiện chí & giúp người cần thật sự trong cuộc sống này, bằng y như thật 100%, tem 7 màu, mộc nổi bằng đồng. Ai ham rẻ bị lừa thì đừng hỏi mình tại sao.” Lưu ý: Nhận lo đầu vào Đại học các trường sỹ quan quân đội công an khu vực Tp.HCM & 1 số trường công lập.

  Alo Kiên: 0937574169

  Mail: thekien1975@gmail.com UY TÍN, NHANH GỌN, CHẤT LƯỢNG, TẬN TÂM

 4. 13-04-16, 02:55 PM #4

  + Nhận lo đầu vào các trường ĐH công cập năm 2016. + Nhận chạy điểm thi qua môn, thi hộ. + Nhận lo lấy bằng ra trường do nợ môn quá hạn trả nợ. UY TÍN – NHANH GỌN – BẢO MẬT – CHẤT LƯỢNG.

  Alo Kiên: 0937574169

  Mail: thekien1975@gmail.com