1. 19-09-15, 03:21 PM #1


  Ngói lợp chống thấm (màu đỏ)

  Ngói lợp tráng men phủ bóng

  Ngói lợp chống thấm (màu vàng đất)

  – Size: 33cm x 20cm – Trọng lượng: khoảng 2.1 kg/viên – Sản xuất: Phú Phong, Bình Định – Sử dụng công nghệ máy ép mê ngói, máy ép ngói tự động…

  Ngói úp nóc chống thấm

  Ngói mũi hài chống thấm

  Gạch đất nung bát tràng

  Gạch Lục Giác

  …………………………….. Liên hệ:

  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA PHÁT

  ĐC: 137 Ngô Thì Nhậm, Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định ĐT: 056.629 0768 – 056.368 0768 * Hotline: 0988.79 13 79

  Email: giaphat@giaphatco.com * Website: www.chongthamgiaphat.com

 2. 22-09-15, 12:23 PM #2

  up…………………………………………

  Ngói lợp Phú Phong tráng men phủ bóng, chống thấm kháng rêu mốc

 3. 29-09-15, 03:52 PM #3

  up…………………………………

  Ngói lợp Phú Phong tráng men phủ bóng, chống thấm kháng rêu mốc

 4. 01-10-15, 10:27 AM #4

  up………………………………..

  Ngói lợp Phú Phong tráng men phủ bóng, chống thấm kháng rêu mốc

 5. 02-10-15, 01:50 PM #5

  up………………………….

  Ngói lợp Phú Phong tráng men phủ bóng, chống thấm kháng rêu mốc

 6. 04-10-15, 09:18 AM #6

  up………………………………

  Ngói lợp Phú Phong tráng men phủ bóng, chống thấm kháng rêu mốc

 7. 05-10-15, 10:12 AM #7

  up…………………………………..

  Ngói lợp Phú Phong tráng men phủ bóng, chống thấm kháng rêu mốc

 8. 06-10-15, 02:56 PM #8

  up………………………………

  Ngói lợp Phú Phong tráng men phủ bóng, chống thấm kháng rêu mốc

 9. 07-10-15, 01:04 PM #9

  up…………………………..

  Ngói lợp Phú Phong tráng men phủ bóng, chống thấm kháng rêu mốc

 10. 08-10-15, 10:10 AM #10

  up……………………………

  Ngói lợp Phú Phong tráng men phủ bóng, chống thấm kháng rêu mốc