1. 20-03-14, 03:28 PM #1

  Phân biệt xuất xứ iPad, xuất xứ iPhone

  Khi các bạn mua iPad hoặc iPhone mà muốn biết máy xuất xứ từ nước nào thì sau đây là cách đơn giản cho các bạn nhận biết nhé!

  EngLish: Settings->About->Model (Ví dụ Model là MD553LL tức là máy xuất xứ từ Mỹ)

  Tiếng việt: Cài đặt->Giới Thiệu->Kiểu máy (Ví dụ Model là ME298LL/A tức là máy xuất xứ từ Mỹ) ZA: Singapore ZP: Hong Kong TH: Thái Lan HK: Hàn Quốc VN: Việt nam LL: Mỹ (USA) EU: là những nước bên Châu Âu F: Pháp XA: Úc (Australia) TU: Thổ nhĩ kỳ TA: Taiwan (Đài Loan) C: Canada B: Anh T: Ý J: Nhật D/A: Áo

  Mở Rộng:

  ====================

  Country: Argentina
  Carrier: Claro

  MB489LE/A MB496LE/A MB500LE/A MC131LE/A MC132LE/A MC133LE/A

  MC134LE/A

  ====================

  Country: Argentina
  Carrier: Movistar

  MB489LE/A MB496LE/A MB500LE/A MC131LE/A MC132LE/A MC133LE/A

  MC134LE/A

  ====================

  Country: Argentina
  Carrier: Personal

  MB489LE/A MB496LE/A MB500LE/A MC131LE/A MC132LE/A MC133LE/A

  MC134LE/A

  ====================

  Country: Australia
  Carrier: 3

  MB489X/A MB496X/A MB500X/A MC131X/A MC132X/A MC133X/A

  MC134X/A

  ====================

  Country: Australia
  Carrier: Optus

  MB489X/A MB496X/A MB500X/A MC131X/A MC132X/A MC133X/A

  MC134X/A

  ====================

  Country: Australia
  Carrier: Telstra

  MB489X/A MB496X/A MB500X/A MC131X/A MC132X/A MC133X/A

  MC134X/A

  ====================

  Country: Australia
  Carrier: Vodafone

  MB489X/A MB496X/A MB500X/A MC131X/A MC132X/A MC133X/A

  MC134X/A

  ====================

  Country: Austria
  Carrier: Orange

  MB489FD/A MB496FD/A MB500FD/A MC131FD/A MC132FD/A MC133FD/A

  MC134FD/A

  ====================

  Country: Austria
  Carrier: T-Mobile

  MB490DN/A MB497DN/A MB501DN/A MC139DN/A MC140DN/A MC141DN/A

  MC142DN/A

  ====================

  Country: Belgium
  Carrier: Mobistar

  MB489NF/A MB496NF/A MB500NF/A MC131NF/A MC132NF/A MC133NF/A

  MC134NF/A

  ====================

  Country: Canada
  Carrier: Bell

  MB629C/A MB630C/A MB631C/A MB632C/A MB633C/A MB634C/A MB635C/A MB636C/A MC143C/A MC144C/A MC145C/A MC146C/A MC147C/A MC148C/A MC149C/A

  MC150C/A

  ====================

  Country: Canada
  Carrier: Fido

  MB629C/A MB630C/A MB631C/A MB632C/A MB633C/A MB634C/A MB635C/A MB636C/A MC143C/A MC144C/A MC145C/A MC146C/A MC147C/A MC148C/A MC149C/A

  MC150C/A

  ====================

  Country: Canada
  Carrier: Rogers

  MB629C/A MB630C/A MB631C/A MB632C/A MB633C/A MB634C/A MB635C/A MB636C/A MC143C/A MC144C/A MC145C/A MC146C/A MC147C/A MC148C/A MC149C/A

  MC150C/A

  ====================

  Country: Canada
  Carrier: Telus

  MB629C/A MB630C/A MB631C/A MB632C/A MB633C/A MB634C/A MB635C/A MB636C/A MC143C/A MC144C/A MC145C/A MC146C/A MC147C/A MC148C/A MC149C/A

  MC150C/A

  ====================

  Country: Canada
  Carrier: Virgin Mobile

  MB629C/A MB630C/A MB631C/A MB632C/A MB633C/A MB634C/A MB635C/A MB636C/A MC143C/A MC144C/A MC145C/A MC146C/A MC147C/A MC148C/A MC149C/A

  MC150C/A

  ====================

  Country: Chile
  Carrier: Claro

  MB489LZ/A MB496LZ/A MB500LZ/A MC131LZ/A MC132LZ/A MC133LZ/A

  MC134LZ/A

  ====================

  Country: Chile
  Carrier: Entel PCS

  MB489LZ/A MB496LZ/A MB500LZ/A MC131LZ/A MC132LZ/A MC133LZ/A

  MC134LZ/A

  ====================

  Country: Chile
  Carrier: TMC

  MB489LZ/A MB496LZ/A MB500LZ/A MC131LZ/A MC132LZ/A MC133LZ/A

  MC134LZ/A

  ====================

  Country: Colombia
  Carrier: Comcel

  MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A MC131LA/A MC132LA/A MC133LA/A

  MC134LA/A

  ====================

  Country: Colombia
  Carrier: Movistar

  MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A MC131LA/A MC132LA/A MC133LA/A

  MC134LA/A

  ==================== Country: Czech Republic Carrier: O2 MB489CZ/A MB496CZ/A MB500CZ/A MC131CZ/A MC132CZ/A MC133CZ/A MC134CZ/A ==================== Country: Czech Republic Carrier: T-Mobile MB490CZ/A MB497CZ/A MB501CZ/A MC139CZ/A MC140CZ/A MC141CZ/A MC142CZ/A ==================== Country: Czech Republic Carrier: Vodafone MB489CZ/A MB496CZ/A MB500CZ/A MC131CZ/A MC132CZ/A MC133CZ/A MC134CZ/A ==================== Country: Ecuador Carrier: Porta MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A MC131LA/A MC132LA/A MC133LA/A MC134LA/A ==================== Country: Ecuador Carrier: Movistar MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A MC131LA/A MC132LA/A MC133LA/A MC134LA/A ==================== Country: Egypt Carrier: Mobinil MB489AB/A MB496AB/A MB500AB/A MC131AB/A MC132AB/A MC133AB/A ==================== Country: Egypt Carrier: Vodafone MB489AB/A MB496AB/A MB500AB/A MC131AB/A MC132AB/A MC133AB/A MC134AB/A ==================== Country: El Salvador Carrier: Claro MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A MC131LA/A MC132LA/A MC133LA/A MC134LA/A ==================== Country: El Salvador Carrier: Movistar MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A MC131LA/A MC132LA/A MC133LA/A MC134LA/A ==================== Country: Estonia Carrier: EMT MB489EE/A MB496EE/A MB500EE/A MC131EE/A MC132EE/A MC133EE/A MC134EE/A ==================== Country: Finland Carrier: Sonera MB489KS/A MB496KS/A MB500KS/A MC131KS/A MC132KS/A MC133KS/A MC134KS/A ==================== Country: France Carrier: Orange MB489NF/A MB496NF/A MB500NF/A MC131NF/A MC132NF/A MC133NF/A MC134NF/A ==================== Country: Germany Carrier: T-Mobile MB490DN/A MB497DN/A MB501DN/A MC139DN/A MC140DN/A MC141DN/A MC142DN/A ==================== Country: Greece Carrier: Vodafone MB489GR/A MB496GR/A MB500GR/A MC131GR/A MC132GR/A MC133GR/A MC134GR/A ==================== Country: Guatamela Carrier: Claro MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A MC131LA/A MC132LA/A MC133LA/A MC134LA/A ==================== Country: Guatamela Carrier: Movistar MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A MC131LA/A MC132LA/A MC133LA/A MC134LA/A ==================== Country: Honduras Carrier: Claro MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A MC131LA/A MC132LA/A MC133LA/A MC134LA/A ====================

  Country: Hong Kong
  Carrier: 3

  MB489ZP/A MB496ZP/A MB500ZP/A MC131ZP/A MC132ZP/A MC133ZP/A

  MC134ZP/A

  ====================

  Country: Hong Kong
  Carrier: SmarTone-Vodafone

  MB489ZP/A MB496ZP/A MB500ZP/A MC131ZP/A MC132ZP/A MC133ZP/A

  MC134ZP/A

  ==================== Country: Hungary Carrier: T-Mobile MB490MG/A MB497MG/A MB501MG/A MC139MG/A MC140MG/A MC141MG/A MC142MG/A ====================

  Country: India
  Carrier: Airtel

  MB489HN/A MB496HN/A MB500HN/A MC131HN/A MC132HN/A MC133HN/A

  MC134HN/A

  ====================

  Country: India
  Carrier: Vodafone

  MB489HN/A MB496HN/A MB500HN/A MC131HN/A MC132HN/A MC133HN/A

  MC134HN/A

  ==================== Country: Ireland Carrier: O2 MB489B/A MB496B/A MB500B/A MC131B/A MC132B/A MC133B/A MC134B/A ====================

  Country: Italy
  Carrier: 3

  MB489T/A MB496T/A MB500T/A MC131T/A MC132T/A MC133T/A

  MC134T/A

  ====================

  Country: Italy
  Carrier: TIM

  MB489T/A MB496T/A MB500T/A MC131T/A MC132T/A MC133T/A

  MC134T/A

  ====================

  Country: Italy
  Carrier: Vodafone

  MB489T/A MB496T/A MB500T/A MC131T/A MC132T/A MC133T/A

  MC134T/A

  ==================== Country: Japan Carrier: SoftBank MB489J/A MB496J/A MB500J/A MC131J/A MC132J/A MC133J/A MC134J/A ====================

  Country: Jordan
  Carrier: Orange

  MB489AB/A MB496AB/A MB500AB/A MC131AB/A MC132AB/A MC133AB/A

  MC134AB/A

  ==================== Country: Liechtenstein Carrier: Orange MB489FD/A MB496FD/A MB500FD/A MC131FD/A MC132FD/A MC133FD/A MC134FD/A ==================== Country: Liechtenstein Carrier: Swisscom MB489FD/A MB496FD/A MB500FD/A MC131FD/A MC132FD/A MC133FD/A MC134FD/A ==================== Country: Luxembourg Carrier: Vox Mobile MB489NF/A MB496NF/A MB500NF/A MC131NF/A MC132NF/A MC133NF/A MC134NF/A ==================== Country: Luxembourg Carrier: LUXGSM MB489FB/A MB496FB/A MB500FB/A MC131FB/A MC132FB/A MC133FB/A MC134FB/A ==================== Country: Luxembourg Carrier: Tango MB489FB/A MB496FB/A MB500FB/A MC131FB/A MC132FB/A MC133FB/A MC134FB/A ==================== Country: Macau Carrier: 3 MB489ZP/A MB496ZP/A MB500ZP/A MC131ZP/A MC132ZP/A MC133ZP/A MC134ZP/A ==================== Country: Mexico Carrier: Telcel MB489E/A MB496E/A MB500E/A MC131E/A MC132E/A MC133E/A MC134E/A ==================== Country: Netherlands Carrier: T-Mobile MB490DN/A MB497DN/A MB501DN/A MC139DN/A MC140DN/A MC141DN/A MC142DN/A ==================== Country: New Zealand Carrier: Vodafone MB489X/A MB496X/A MB500X/A MC131X/A MC132X/A MC133X/A MC134X/A ==================== Country: Norway Carrier: NetcCom MB489KN/A MB496KN/A MB500KN/A MC131KN/A MC132KN/A MC133KN/A MC134KN/A ==================== Country: Paraguay Carrier: CTI Movil MB489LZ/A MB496LZ/A MB500LZ/A MC131LZ/A MC132LZ/A MC133LZ/A MC134LZ/A ==================== Country: Peru Carrier: Claro MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A MC131LA/A MC132LA/A MC133LA/A MC134LA/A ==================== Country: Peru Carrier: TM SAC MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A MC131LA/A MC132LA/A MC133LA/A MC134LA/A ==================== Country: Philippines Carrier: Globe MB489PP/A MB496PP/A MB500PP/A MC131PP/A MC132PP/A MC133PP/A MC134PP/A ==================== Country: Poland Carrier: Orange MB489PL/A MB496PL/A MB500PL/A MC131PL/A MC132PL/A MC133PL/A MC134PL/A ==================== Country: Poland Carrier: Era MB489PL/A MB496PL/A MB500PL/A MC131PL/A MC132PL/A MC133PL/A MC134PL/A ==================== Country: Portgual Carrier: Optimus MB489PO/A MB496PO/A MB500PO/A MC131PO/A MC132PO/A MC133PO/A MC134PO/A ==================== Country: Portugal Carrier: Vodafone MB489PO/A MB496PO/A MB500PO/A MC131PO/A MC132PO/A MC133PO/A MC134PO/A ==================== Country: Romania Carrier: Orange MB489RO/A MB496RO/A MB500RO/A MC131RO/A MC132RO/A MC133RO/A MC134RO/A ==================== Country: Russia Carrier: Beeline MB489RS/A MB496RS/A MB500RS/A MC131RS/A MC132RS/A MC133RS/A MC134RS/A ==================== Country: Russia Carrier: MegaFon MB489RS/A MB496RS/A MB500RS/A MC131RS/A MC132RS/A MC133RS/A MC134RS/A ==================== Country: Russia Carrier: MTS MB489RS/A MB496RS/A MB500RS/A MC131RS/A MC132RS/A MC133RS/A MC134RS/A ====================

  Country: Saudi Arabia
  Carrier: Mobily

  MB489AB/A MB496AB/A MB500AB/A MC131AB/A MC132AB/A MC133AB/A

  MC134AB/A

  ====================

  Country: Singapore
  Carrier: M1

  MB489ZA/A MB496ZA/A MB500ZA/A MC131ZA/A MC132ZA/A MC133ZA/A

  MC134ZA/A

  ====================

  Country: Singapore
  Carrier: SingTel

  MB489ZA/A MB496ZA/A MB500ZA/A MC131ZA/A MC132ZA/A MC133ZA/A

  MC134ZA/A

  ====================

  Country: Singapore
  Carrier: StarHub

  MB489ZA/A MB496ZA/A MB500ZA/A MC131ZA/A MC132ZA/A MC133ZA/A

  MC134ZA/A

  ==================== Country: Slovakia Carrier: Orange MB489SL/A MB496SL/A MB500SL/A MC131SL/A MC132SL/A MC133SL/A MC134SL/A ==================== Country: Slovakia Carrier: T-Mobile MB490SL/A MB497SL/A MB501SL/A MC139SL/A MC140SL/A MC141SL/A MC142SL/A ==================== Country: South Africa Carrier: Vodacom MB489SO/A MB496SO/A MB500SO/A MC131SO/A MC132SO/A MC133SO/A MC134SO/A ==================== Country: Spain Carrier: Movistar MB757Y/A MB759Y/A MB760Y/A MC131Y/A MC132Y/A MC133Y/A MC134Y/A ==================== Country: Sweden Carrier: Telia MB489KS/A MB496KS/A MB500KS/A MC131KS/A MC132KS/A MC133KS/A ==================== Country: Switzerland Carrier: Orange MB489FD/A MB496FD/A MB500FD/A MC131FD/A MC132FD/A MC133FD/A MC134FD/A ==================== Country: Switzerland Carrier: Swisscom MB489FD/A MB496FD/A MB500FD/A MC131FD/A MC132FD/A MC133FD/A MC134FD/A ==================== Country: Taiwan Carrier: Chunghwa Telecom MB489TA/A MB496TA/A MB500TA/A MC131TA/A MC132TA/A MC133TA/A MC134TA/A ==================== Country: Turkey Carrier: TurkCell MB489TU/A MB496TU/A MB500TU/A MC131TU/A MC132TU/A MC133TU/A MC134TU/A ==================== Country: Turkey Carrier: Vodafone MB489TU/A MB496TU/A MB500TU/A MC131TU/A MC132TU/A MC133TU/A MC134TU/A ==================== Country: UK Carrier: O2 MB489B/A MB496B/A MB500B/A MC131B/A MC132B/A MC133B/A MC134B/A ====================

  Country: United Arab Emirates
  Carrier: Etisalat

  MB489AB/A MB496AB/A MB500AB/A MC131AB/A MC132AB/A MC133AB/A

  MC134AB/A

  ====================

  Country: United Arab Emirates
  Carrier: DU

  MB489AB/A MB496AB/A MB500AB/A MC131AB/A MC132AB/A MC133AB/A

  MC134AB/A

  ====================

  Country: Uruguay
  Carrier: CTI Movil

  MB489LZ/A MB496LZ/A MB500LZ/A MC131LZ/A MC132LZ/A MC133LZ/A MC134LZ/A ====================

  Country: Uruguay
  Carrier: Movistar

  MB489LZ/A MB496LZ/A MB500LZ/A MC131LZ/A MC132LZ/A MC133LZ/A MC134LZ/A ====================

  Country: USA
  Carrier: AT&T

  MB046LL/A MB048LL/A MB499LL/A MB702LL/A MB704LL/A MB705LL/A MB715LL/A MB716LL/A MB717LL/A MB718LL/A MB719LL/A MC135LL/A MC136LL/A MC137LL/A MC138LL/A

 2. 21-03-14, 07:33 AM #2

  cái này nữa e tìm trên mạng thấy cả 1 list dài lun ak

  1. Khi các bạn đã tạo topic đăng bán sản phẩm thì sẽ có 1 NÚT UP ở trên đầu bài viết, nút này mỗi lần bạn click vào đó thì bài viết của bạn sẽ lên top thay vì comment tại topic bằng các từ up….

  2. Các comment tại topic của bài viết là những comment trả lời những thắc mắc mà khách hàng hỏi… không nên lạm dụng comment để UP bài mà hãy dùng NÚT UP

  Hot Line : 09458.12456
  0976.773.992

 3. 15-01-15, 11:26 AM #3

  Giờ em thấy nhiều cửa hàng rao bán ip các loại giá rất rẻ, cũng ham mua mà ko biết cách xem máy, đọc bài này cũng giúp ích được 1 phần nào.

 4. 15-01-15, 12:19 PM #4

  Đây chỉ là 1 gốc độ nào đó thôi bạn cảm ơn bạn đã quan tâm
  Nguyên văn bởi dangkywebTMDT

  Giờ em thấy nhiều cửa hàng rao bán ip các loại giá rất rẻ, cũng ham mua mà ko biết cách xem máy, đọc bài này cũng giúp ích được 1 phần nào.

 5. 09-07-15, 11:49 AM #5

  Nguyên văn bởi nbobo Phân biệt xuất xứ iPad, xuất xứ iPhone

  Khi các bạn mua iPad hoặc iPhone mà muốn biết máy xuất xứ từ nước nào thì sau đây là cách đơn giản cho các bạn nhận biết nhé!

  EngLish: Settings->About->Model (Ví dụ Model là MD553LL tức là máy xuất xứ từ Mỹ)

  Tiếng việt: Cài đặt->Giới Thiệu->Kiểu máy (Ví dụ Model là ME298LL/A tức là máy xuất xứ từ Mỹ) ZA: Singapore ZP: Hong Kong TH: Thái Lan HK: Hàn Quốc VN: Việt nam LL: Mỹ (USA) EU: là những nước bên Châu Âu F: Pháp XA: Úc (Australia) TU: Thổ nhĩ kỳ TA: Taiwan (Đài Loan) C: Canada B: Anh T: Ý J: Nhật D/A: Áo

  Mở Rộng:

  ====================

  Country: Argentina
  Carrier: Claro

  MB489LE/A MB496LE/A MB500LE/A MC131LE/A MC132LE/A MC133LE/A

  MC134LE/A

  ====================

  Country: Argentina
  Carrier: Movistar

  MB489LE/A MB496LE/A MB500LE/A MC131LE/A MC132LE/A MC133LE/A

  MC134LE/A

  ====================

  Country: Argentina
  Carrier: Personal

  MB489LE/A MB496LE/A MB500LE/A MC131LE/A MC132LE/A MC133LE/A

  MC134LE/A

  ====================

  Country: Australia
  Carrier: 3

  MB489X/A MB496X/A MB500X/A MC131X/A MC132X/A MC133X/A

  MC134X/A

  ====================

  Country: Australia
  Carrier: Optus

  MB489X/A MB496X/A MB500X/A MC131X/A MC132X/A MC133X/A

  MC134X/A

  ====================

  Country: Australia
  Carrier: Telstra

  MB489X/A MB496X/A MB500X/A MC131X/A MC132X/A MC133X/A

  MC134X/A

  ====================

  Country: Australia
  Carrier: Vodafone

  MB489X/A MB496X/A MB500X/A MC131X/A MC132X/A MC133X/A

  MC134X/A

  ====================

  Country: Austria
  Carrier: Orange

  MB489FD/A MB496FD/A MB500FD/A MC131FD/A MC132FD/A MC133FD/A

  MC134FD/A

  ====================

  Country: Austria
  Carrier: T-Mobile

  MB490DN/A MB497DN/A MB501DN/A MC139DN/A MC140DN/A MC141DN/A

  MC142DN/A

  ====================

  Country: Belgium
  Carrier: Mobistar

  MB489NF/A MB496NF/A MB500NF/A MC131NF/A MC132NF/A MC133NF/A

  MC134NF/A

  ====================

  Country: Canada
  Carrier: Bell

  MB629C/A MB630C/A MB631C/A MB632C/A MB633C/A MB634C/A MB635C/A MB636C/A MC143C/A MC144C/A MC145C/A MC146C/A MC147C/A MC148C/A MC149C/A

  MC150C/A

  ====================

  Country: Canada
  Carrier: Fido

  MB629C/A MB630C/A MB631C/A MB632C/A MB633C/A MB634C/A MB635C/A MB636C/A MC143C/A MC144C/A MC145C/A MC146C/A MC147C/A MC148C/A MC149C/A

  MC150C/A

  ====================

  Country: Canada
  Carrier: Rogers

  MB629C/A MB630C/A MB631C/A MB632C/A MB633C/A MB634C/A MB635C/A MB636C/A MC143C/A MC144C/A MC145C/A MC146C/A MC147C/A MC148C/A MC149C/A

  MC150C/A

  ====================

  Country: Canada
  Carrier: Telus

  MB629C/A MB630C/A MB631C/A MB632C/A MB633C/A MB634C/A MB635C/A MB636C/A MC143C/A MC144C/A MC145C/A MC146C/A MC147C/A MC148C/A MC149C/A

  MC150C/A

  ====================

  Country: Canada
  Carrier: Virgin Mobile

  MB629C/A MB630C/A MB631C/A MB632C/A MB633C/A MB634C/A MB635C/A MB636C/A MC143C/A MC144C/A MC145C/A MC146C/A MC147C/A MC148C/A MC149C/A

  MC150C/A

  ====================

  Country: Chile
  Carrier: Claro

  MB489LZ/A MB496LZ/A MB500LZ/A MC131LZ/A MC132LZ/A MC133LZ/A

  MC134LZ/A

  ====================

  Country: Chile
  Carrier: Entel PCS

  MB489LZ/A MB496LZ/A MB500LZ/A MC131LZ/A MC132LZ/A MC133LZ/A

  MC134LZ/A

  ====================

  Country: Chile
  Carrier: TMC

  MB489LZ/A MB496LZ/A MB500LZ/A MC131LZ/A MC132LZ/A MC133LZ/A

  MC134LZ/A

  ====================

  Country: Colombia
  Carrier: Comcel

  MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A MC131LA/A MC132LA/A MC133LA/A

  MC134LA/A

  ====================

  Country: Colombia
  Carrier: Movistar

  MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A MC131LA/A MC132LA/A MC133LA/A

  MC134LA/A

  ==================== Country: Czech Republic Carrier: O2 MB489CZ/A MB496CZ/A MB500CZ/A MC131CZ/A MC132CZ/A MC133CZ/A MC134CZ/A ==================== Country: Czech Republic Carrier: T-Mobile MB490CZ/A MB497CZ/A MB501CZ/A MC139CZ/A MC140CZ/A MC141CZ/A MC142CZ/A ==================== Country: Czech Republic Carrier: Vodafone MB489CZ/A MB496CZ/A MB500CZ/A MC131CZ/A MC132CZ/A MC133CZ/A MC134CZ/A ==================== Country: Ecuador Carrier: Porta MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A MC131LA/A MC132LA/A MC133LA/A MC134LA/A ==================== Country: Ecuador Carrier: Movistar MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A MC131LA/A MC132LA/A MC133LA/A MC134LA/A ==================== Country: Egypt Carrier: Mobinil MB489AB/A MB496AB/A MB500AB/A MC131AB/A MC132AB/A MC133AB/A ==================== Country: Egypt Carrier: Vodafone MB489AB/A MB496AB/A MB500AB/A MC131AB/A MC132AB/A MC133AB/A MC134AB/A ==================== Country: El Salvador Carrier: Claro MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A MC131LA/A MC132LA/A MC133LA/A MC134LA/A ==================== Country: El Salvador Carrier: Movistar MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A MC131LA/A MC132LA/A MC133LA/A MC134LA/A ==================== Country: Estonia Carrier: EMT MB489EE/A MB496EE/A MB500EE/A MC131EE/A MC132EE/A MC133EE/A MC134EE/A ==================== Country: Finland Carrier: Sonera MB489KS/A MB496KS/A MB500KS/A MC131KS/A MC132KS/A MC133KS/A MC134KS/A ==================== Country: France Carrier: Orange MB489NF/A MB496NF/A MB500NF/A MC131NF/A MC132NF/A MC133NF/A MC134NF/A ==================== Country: Germany Carrier: T-Mobile MB490DN/A MB497DN/A MB501DN/A MC139DN/A MC140DN/A MC141DN/A MC142DN/A ==================== Country: Greece Carrier: Vodafone MB489GR/A MB496GR/A MB500GR/A MC131GR/A MC132GR/A MC133GR/A MC134GR/A ==================== Country: Guatamela Carrier: Claro MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A MC131LA/A MC132LA/A MC133LA/A MC134LA/A ==================== Country: Guatamela Carrier: Movistar MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A MC131LA/A MC132LA/A MC133LA/A MC134LA/A ==================== Country: Honduras Carrier: Claro MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A MC131LA/A MC132LA/A MC133LA/A MC134LA/A ====================

  Country: Hong Kong
  Carrier: 3

  MB489ZP/A MB496ZP/A MB500ZP/A MC131ZP/A MC132ZP/A MC133ZP/A

  MC134ZP/A

  ====================

  Country: Hong Kong
  Carrier: SmarTone-Vodafone

  MB489ZP/A MB496ZP/A MB500ZP/A MC131ZP/A MC132ZP/A MC133ZP/A

  MC134ZP/A

  ==================== Country: Hungary Carrier: T-Mobile MB490MG/A MB497MG/A MB501MG/A MC139MG/A MC140MG/A MC141MG/A MC142MG/A ====================

  Country: India
  Carrier: Airtel

  MB489HN/A MB496HN/A MB500HN/A MC131HN/A MC132HN/A MC133HN/A

  MC134HN/A

  ====================

  Country: India
  Carrier: Vodafone

  MB489HN/A MB496HN/A MB500HN/A MC131HN/A MC132HN/A MC133HN/A

  MC134HN/A

  ==================== Country: Ireland Carrier: O2 MB489B/A MB496B/A MB500B/A MC131B/A MC132B/A MC133B/A MC134B/A ====================

  Country: Italy
  Carrier: 3

  MB489T/A MB496T/A MB500T/A MC131T/A MC132T/A MC133T/A

  MC134T/A

  ====================

  Country: Italy
  Carrier: TIM

  MB489T/A MB496T/A MB500T/A MC131T/A MC132T/A MC133T/A

  MC134T/A

  ====================

  Country: Italy
  Carrier: Vodafone

  MB489T/A MB496T/A MB500T/A MC131T/A MC132T/A MC133T/A

  MC134T/A

  ==================== Country: Japan Carrier: SoftBank MB489J/A MB496J/A MB500J/A MC131J/A MC132J/A MC133J/A MC134J/A ====================

  Country: Jordan
  Carrier: Orange

  MB489AB/A MB496AB/A MB500AB/A MC131AB/A MC132AB/A MC133AB/A

  MC134AB/A

  ==================== Country: Liechtenstein Carrier: Orange MB489FD/A MB496FD/A MB500FD/A MC131FD/A MC132FD/A MC133FD/A MC134FD/A ==================== Country: Liechtenstein Carrier: Swisscom MB489FD/A MB496FD/A MB500FD/A MC131FD/A MC132FD/A MC133FD/A MC134FD/A ==================== Country: Luxembourg Carrier: Vox Mobile MB489NF/A MB496NF/A MB500NF/A MC131NF/A MC132NF/A MC133NF/A MC134NF/A ==================== Country: Luxembourg Carrier: LUXGSM MB489FB/A MB496FB/A MB500FB/A MC131FB/A MC132FB/A MC133FB/A MC134FB/A ==================== Country: Luxembourg Carrier: Tango MB489FB/A MB496FB/A MB500FB/A MC131FB/A MC132FB/A MC133FB/A MC134FB/A ==================== Country: Macau Carrier: 3 MB489ZP/A MB496ZP/A MB500ZP/A MC131ZP/A MC132ZP/A MC133ZP/A MC134ZP/A ==================== Country: Mexico Carrier: Telcel MB489E/A MB496E/A MB500E/A MC131E/A MC132E/A MC133E/A MC134E/A ==================== Country: Netherlands Carrier: T-Mobile MB490DN/A MB497DN/A MB501DN/A MC139DN/A MC140DN/A MC141DN/A MC142DN/A ==================== Country: New Zealand Carrier: Vodafone MB489X/A MB496X/A MB500X/A MC131X/A MC132X/A MC133X/A MC134X/A ==================== Country: Norway Carrier: NetcCom MB489KN/A MB496KN/A MB500KN/A MC131KN/A MC132KN/A MC133KN/A MC134KN/A ==================== Country: Paraguay Carrier: CTI Movil MB489LZ/A MB496LZ/A MB500LZ/A MC131LZ/A MC132LZ/A MC133LZ/A MC134LZ/A ==================== Country: Peru Carrier: Claro MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A MC131LA/A MC132LA/A MC133LA/A MC134LA/A ==================== Country: Peru Carrier: TM SAC MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A MC131LA/A MC132LA/A MC133LA/A MC134LA/A ==================== Country: Philippines Carrier: Globe MB489PP/A MB496PP/A MB500PP/A MC131PP/A MC132PP/A MC133PP/A MC134PP/A ==================== Country: Poland Carrier: Orange MB489PL/A MB496PL/A MB500PL/A MC131PL/A MC132PL/A MC133PL/A MC134PL/A ==================== Country: Poland Carrier: Era MB489PL/A MB496PL/A MB500PL/A MC131PL/A MC132PL/A MC133PL/A MC134PL/A ==================== Country: Portgual Carrier: Optimus MB489PO/A MB496PO/A MB500PO/A MC131PO/A MC132PO/A MC133PO/A MC134PO/A ==================== Country: Portugal Carrier: Vodafone MB489PO/A MB496PO/A MB500PO/A MC131PO/A MC132PO/A MC133PO/A MC134PO/A ==================== Country: Romania Carrier: Orange MB489RO/A MB496RO/A MB500RO/A MC131RO/A MC132RO/A MC133RO/A MC134RO/A ==================== Country: Russia Carrier: Beeline MB489RS/A MB496RS/A MB500RS/A MC131RS/A MC132RS/A MC133RS/A MC134RS/A ==================== Country: Russia Carrier: MegaFon MB489RS/A MB496RS/A MB500RS/A MC131RS/A MC132RS/A MC133RS/A MC134RS/A ==================== Country: Russia Carrier: MTS MB489RS/A MB496RS/A MB500RS/A MC131RS/A MC132RS/A MC133RS/A MC134RS/A ====================

  Country: Saudi Arabia
  Carrier: Mobily

  MB489AB/A MB496AB/A MB500AB/A MC131AB/A MC132AB/A MC133AB/A

  MC134AB/A

  ====================

  Country: Singapore
  Carrier: M1

  MB489ZA/A MB496ZA/A MB500ZA/A MC131ZA/A MC132ZA/A MC133ZA/A

  MC134ZA/A

  ====================

  Country: Singapore
  Carrier: SingTel

  MB489ZA/A MB496ZA/A MB500ZA/A MC131ZA/A MC132ZA/A MC133ZA/A

  MC134ZA/A

  ====================

  Country: Singapore
  Carrier: StarHub

  MB489ZA/A MB496ZA/A MB500ZA/A MC131ZA/A MC132ZA/A MC133ZA/A

  MC134ZA/A

  ====================

  Country: Slovakiasòng bài ăn tiền thật

  Carrier: Orange MB489SL/A MB496SL/A MB500SL/A MC131SL/A MC132SL/A MC133SL/A MC134SL/A ==================== Country: Slovakia Carrier: T-Mobile MB490SL/A MB497SL/A MB501SL/A MC139SL/A MC140SL/A MC141SL/A MC142SL/A ==================== Country: South Africa Carrier: Vodacom MB489SO/A MB496SO/A MB500SO/A MC131SO/A MC132SO/A MC133SO/A MC134SO/A ==================== Country: Spain Carrier: Movistar MB757Y/A MB759Y/A MB760Y/A MC131Y/A MC132Y/A MC133Y/A MC134Y/A ==================== Country: Sweden Carrier: Telia MB489KS/A MB496KS/A MB500KS/A MC131KS/A MC132KS/A MC133KS/A ==================== Country: Switzerland Carrier: Orange MB489FD/A MB496FD/A MB500FD/A MC131FD/A MC132FD/A MC133FD/A MC134FD/A ==================== Country: Switzerland Carrier: Swisscom MB489FD/A MB496FD/A MB500FD/A MC131FD/A MC132FD/A MC133FD/A MC134FD/A ==================== Country: Taiwan Carrier: Chunghwa Telecom MB489TA/A MB496TA/A MB500TA/A MC131TA/A MC132TA/A MC133TA/A MC134TA/A ====================

  Country: Turkeycasino online

  Carrier: TurkCell MB489TU/A MB496TU/A MB500TU/A MC131TU/A MC132TU/A MC133TU/A MC134TU/A ==================== Country: Turkey Carrier: Vodafone MB489TU/A MB496TU/A MB500TU/A MC131TU/A MC132TU/A MC133TU/A MC134TU/A ==================== Country: UK Carrier: O2 MB489B/A MB496B/A MB500B/A MC131B/A MC132B/A MC133B/A MC134B/A ====================

  Country: United Arab Emirates
  Carrier: Etisalat

  MB489AB/A MB496AB/A MB500AB/A MC131AB/A MC132AB/A MC133AB/A

  MC134AB/A

  ====================

  Country: United Arab Emirates
  Carrier: DU

  MB489AB/A MB496AB/A MB500AB/A MC131AB/A MC132AB/A MC133AB/A

  MC134AB/A

  ====================

  Country: Uruguay
  Carrier: CTI Movil

  MB489LZ/A MB496LZ/A MB500LZ/A MC131LZ/A MC132LZ/A MC133LZ/A MC134LZ/A ====================

  Country: Uruguay
  Carrier: Movistar

  MB489LZ/A MB496LZ/A MB500LZ/A MC131LZ/A MC132LZ/A MC133LZ/A MC134LZ/A ====================

  Country: USA
  Carrier: AT&T

  MB046LL/A MB048LL/A MB499LL/A MB702LL/A MB704LL/A MB705LL/A MB715LL/A MB716LL/A MB717LL/A MB718LL/A MB719LL/A MC135LL/A MC136LL/A MC137LL/A MC138LL/A bài viết cũng rất có ích cho những ai mua hàng xách tay.

 6. 22-08-15, 03:18 PM #6

  Thanks admin, bài viết hay cho những ai yêu thích apple kẹp nách

  Lần sửa cuối bởi NhuNhu; 22-08-15 lúc 03:21 PM

  chi phí du học Mỹ cùng công ty tư vấn du học tốt nhất – Địa chỉ thuê áo cưới giá rẻ tại TPHCM

 7. 25-08-15, 10:56 AM #7

  Cái này là mua hàng ko fullbox mới check dc , chứ hàng chính hãng hoặc full box thì đâu ai cho mình mở máy mà kiểm tra.

  nhà cái châu á

  web cá cược
  khuyến mãi cá cược
  tiền com trong cá độ là gì
  cá cược bóng đá euro __________________________________________________ __

  casino happyluke

  đánh bài happyluke

  Lần sửa cuối bởi dzondu2611; 10-04-16 lúc 11:32 AM

  m88 ;
  w88 ;
  cmd368 ;
  nhà cái uy tín ;

 8. 03-09-15, 10:29 AM #8

  giờ mua lại rất không an toàn không được bảo hành chỉ có tiền mất tật mang, đồ giả ở khắc nơi, chỉ mua ở thegioididong hay fpt hay viettel là an toàn và mua mới cho chắc