1. 06-03-16, 09:53 PM #1

  Bạn muốn tham gia hội thảo xây dựng kinh doanh phần mềm đa cấp mới nhất của FDI để khởi động nó trực tiếp trên websie của bạn.

  Chúng tôi sẽ… – Xây dựng và triển khai website bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp của bạn – Thêm một nhân rộng phân phối – Thêm sản phẩm và gán giá trị hoa hồng – Thảo luận về đà của bạn xây dựng trước mắt – Thảo luận về chương trình phân phối sáng lập của bạn

  Bạn sẽ học được tất cả mọi thứ từ các chuyên gia bán hàng bằng phần mềm trên website đa cấp công nghiệp.

  Một ngày cách tiếp cận hội thảo phần mềm đa cấp cá nhân và rất riêng tư của tôi sẽ xác định rõ từng bước mà bạn sẽ cần phải thực hiện để thành công, các sự kiện quan trọng mà sẽ đo lường sự tiến bộ của bạn và làm thế nào bạn có thể tránh được những cạm bẫy mà rất nhiều người khác đã gặp phải trong quá khứ .

  Sử dụng phần mềm đa cấp như thế nào ?

  Công ty FDI đã được phục vụ các ngành công nghiệp bán hàng trực tiếp website trong nhiều năm năm. Chúng tôi có kinh nghiệm trong phần mềm đa cấp từ cung cấp phần mềm đa cấp hiệu quả Mục tiêu của chúng tôi là đội ngũ để thực hiện ước mơ của bạn trở thành hiện thực. FDI sẽ rút ra của nhiều năm kinh nghiệm như các nhà cung cấp phần mềm ngành công nghiệp đa cấp hàng đầu và các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi sẽ được sử dụng để minh họa cho các khái niệm được đề cập trong hội thảo rộng rãi và rất độc đáo này. Tôi sẽ chỉ cho bạn thực hành như thế nào nó được thực hiện và cho bạn biết về một số mẹo sử dụng phần mềm trên website đa cấp thường không xác định và bạn có thể mong đợi nhiều hơn cường điệu diễn thuyết. Hội thảo phần mềm đa cấp sẽ được điều chỉnh theo nhu cầu cụ thể bạn. Mỗi chủ đề được cung cấp có thể được trình bày chi tiết càng nhiều như bạn yêu cầu bạn và tôi sẽ xây dựng chương trình giảng dạy cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn.

  Tham gia hội thảo phần mềm đa cấp FDI sẽ giúp bạn tùy chỉnh website riêng của bạn sẽ được bao gồm miễn phí!