1. 16-02-16, 11:06 AM #1

    Hi mọi người. Mình có 2 cái răng cửa bên dưới mọc lổm chổm, Mình muốn bọc răng sứ và có thắc mắc khi bọc răng sứ rồi thì sau này răng có ố màu không ạ?

  2. 17-02-16, 09:16 AM #2

    bạn bọc rồi thì răng sẽ dữ màu răng sứ bạn boc

  3. 17-02-16, 04:55 PM #3