1. Hôm qua, 11:27 AM #1

    Châu Phi là một lục địa giàu văn hóa và sắc tộc đa dạng, với nhiều cơ hội để du học tại nơi đây. Bên cạnh đó nhiều nền văn hóa và ngôn ngữ, đối tượng quan tâm đặc biệt bao gồm khảo khoa học chính trị và phát triển bền vững. Có một số lượng đáng kể hoc bong du hoc hỗ trợ cho sinh viên muốn đi du lịch đến Châu Phi. Các sinh viên nên kiểm tra danh sách học bổng nhiều cho du học tại Châu Phi.

    Các chương trình học bổng du học nước ngoài cho sinh viên nghèo về tài chính, vì vậy bạn phải là một người nhận để đủ điều kiện. Mục đích của việc gửi sinh viên nghèo là để đa dạng hóa các nhóm sinh viên đại học Mỹ gửi ra nước ngoài. Theo đó các ứng dụng từ học sinh theo học các trường cao đẳng cộng đồng, học sinh khuyết tật, học sinh của các dân tộc khác nhau, và sinh viên đến từ các lĩnh vực nhận được một số ưu tiên. Sở thích cũng được trao cho những lựa chọn địa điểm phi truyền thống như châu Phi, nhưng chương trình học bổng du học sẽ không cho phép bạn đi du lịch đến các quốc gia được liệt kê trong danh sách cảnh báo du lịch của bộ ngoại giao đề cập trong các lưu ý ở dưới cùng của trang.

    Học bổng du học trung bình mang lại cho bạn một khoản tiền lớn và nếu bạn đang học một ngôn ngữ được coi là quan trọng đối với quyền lợi an ninh quốc gia ở châu Phi. Học bổng cho sinh viên đại học không phải là không giống như các nhưng chú trọng vào các thành phần ngôn ngữ quan trọng. Yêu cầu sinh viên đến thăm khu ít thường xuyên được lựa chọn cho mục đích nghiên cứu ngôn ngữ mà ít khi dạy.

    Học bổng có thể có giá trị nhiều nhưng có một điều kiện: kể từ khi chương trình nhận được tài trợ thông qua chương trình học bổng giáo dục an ninh quốc gia. Đó là thỏa thuận có nghĩa là bạn sẽ làm việc cho chính phủ ở một vị trí liên quan đến an ninh, ví dụ như trong bộ quốc phòng, một trong những cơ quan tình báo. Cam kết của bạn sẽ kéo dài trong 1 năm hoặc cho chiều dài của thời gian bạn tham gia chương trình học bổng du học. Trường Đào tạo quốc tế là một nghiên cứu học bổng ở nước ngoài nổi tiếng công ty sẽ gửi sinh viên trên toàn thế giới, bao gồm cả mười quốc gia châu Phi. Một trang hữu ích sẵn có học bổng , tất cả đều có thể được áp dụng cho bất kỳ hạn của nghiên cứu và khác nhau về số lượng.

    Xem thêm: Thông tin học bổng du học các nước 2016