Giá : 1.000 ₫ Toàn Quốc Hoa Altek Kabel
16-07-21


Liên hệ để cập nhật bảng giá Cáp Điều Khiển, Cáp Tín Hiệu Altek Kabel (Germany) 2021

Hotline: 0975 132 692 – Ms. Hoa (Call/Zalo)

Email: hoa.altekkabel@gmail.com

Công ty TNHH Altek Kabel Việt Nam

Số 06, No.08B, KĐT Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội

1462 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 6, Hồ Chí Minh


1. Cáp điều khiển

+ 2 đến 30 lõi x 0.5 / 0.75 / 1.0 / 1.5mm2

+ Loại: có / không chống nhiễu

+ Lõi đồng 100%

+ Vỏ pvc/pvc màu xám
https://lh3.googleusercontent.com/Ud0PyTNMaU5loxE8JA5CMTkrCd7l6boMX3ANYv7qZaH-1bCtMr7LZuxF5hTsc7clWoiI3L7aG1DNAx41PRJkBJPk0UvhLfsGOo077MluLpuJbAS2hYZYEE0I3d_7LHgxIIby1605y94c7ABnXBzBgQ82VhRntTDuqT6L2WyX3bnV_gscfmKFY-7EIKOXySn6RNZgVaVE9IcpWuOFl_ODDsXbxdPMsUP9DsazEBB60NZD46474E5Wvg0r2fovoNZF-xKO3CKKZzpEPBnZSwdG6GqRUl1JJIHMbF54oZy62M6Ch4kEi_OsuwZjmRIn90Yol0sscn97NMn-vq7hSGta6y_2_jKz1W88U5_Cf1x_b4CIns5rKq-anWyQT3sD7WVnM42ZlD5S8jVeQzC3EBeEj_mH9JHkLAj6jdtpMyYZREyPpR92OcSgj4-rTA_UoOrZv1wal7udHfRrwesu_rXvWgMm1mDAv_ZQOTC4cgb6GLlodrBwylg78OFh7v5DStessno8IJx8wKNqEtofUo2Ntw7RbS_ZtGriRwb7Ip7_MhueWjr0mPX2r5dp9wZYhsFqwvcTlTGlkxykxlQ52VACp-BfRVxH6A-E_OLe5JgWTqUKnhkhKz_TEK2y4cqCxAPiV0PKk4xS8WgQLUEtu6BMKsWCPmtk8AC7WlXyLjPFLj_XcvC7omeJ4qPE-Wnb6ggFT1oYZc937KMIQn2Q=w976-h732-no?authuser=0

2. Cáp tín hiệu

+ 2 / 4 / 6 / 8 lõi x 0.22mm2

+ Loại: có chống nhiễu

+ Lõi đồng 100% có xi mạ chống oxi hóa

+ Vỏ pvc/pvc màu đen
https://lh3.googleusercontent.com/Z-XlMBSogjLi-qe3qxOtz1G_jyhRn-hA4xpW-UPuI_fderOLJbqcwwdZXny-WM-9zMijHYi6TOLxN55b0eQ7gGynun8k5TzkfTDRLqd_MR4AVAQgWz0fsvQHNLEoDsWD8O00tZz5H1QN4oNrhq3b1oLXC04c2mio5dkdcaB-25iQw64GhcBBk5BY7CaOovNQxG1kz3l25x74U0VIXi020wjOqjHOinZMn8nT69V6NeKstp_c9Le5-yYQbts71Ajb8NFadmjv4hTOO2B8ve15VrmiIYoCwcE3BOyY9HnIz-brT1KHEOvmmp_rlMBYljVRlvujL6yKfAigqxhXuI_JasiFitTMuXy5PFr2n317ugJmnaAISCEZc90H-4dbPiv7VXRrE6r08W3DHFEqJBr4mKXA_5uEMj_XOHy6a3HnS14TSUEqPy6EaG4mc76brDCjn6Ic9tfTWsVX933tiYhBbn1VmLJFCfn46ueVdeeh96ckpzUMv5nMudZXJoAq77yK-wqqcKYfs3LJYobJTdq8Zks-uuKCNFqXAQWJVal52UDSqGx_tzvvPTlQfYCNTxMmXfu9_bvkK7SR_JFwqatzOulpTtqL4uhBJwzaO-80tN5GYUH2NkUX_rGYb82M2HRdPUoer5GfY9MA6SA-KidWgny3IPdDsyjlI9V4NRGUCJmarDcUP6Regtm0bAV3pqZNvi6rqPs2RFGtHo7i=w733-h732-no?authuser=0

3. Cáp Báo Cháy

+ 4 / 6 / 8 lõi x 0.22mm2

+ Loại: không chống nhiễu

+ Lõi đồng 100% hoặc đồng pha

+ Vỏ pvc/pvc màu trắng

https://lh3.googleusercontent.com/xAHaDpbm1m4CMsE12x5hFPlx0_8Qr6cEOP9JeVDREFrYkUyPD7OsO9YarVL-iUzK8lQkf8OLZsjgrXZIm2msoX3AMudNyRP3cGS-smjLE-8uFwTKl06XJfBUVWZHdKNHqeWY1i8xrEI9NfExgeKZpbV55hXjUmp_g8vtP5xxKixI2GGyxQ_dFFF-TVQ2bQXyAKmUDfI8zHLfhao-N9eJ-ig9uThiEXFblVwsu7k_SIr1EWtvOemw86yziB_cCGh20ktQbw5v7sRZre5VH7m_kEcDPFbDKyHrWioquTmHjowom_TEyU9P0S2LAXYl-_M_xgGHWnPsllWhoCiJH5l1QLKKUo7yv0WStGkS4sBJoTNGsq6geFPMCmTe-mdXfu9iZ7YYAQaxnMgkBqq-f-8t9fUJmFNMNTWqX5ldbOTQNcN5lwJfmYLTFRf0IV4l1oeFZTHztXAzC1kPTn0tTQrYrFgS9vD7ibr95Pbz_eXTU_fyIo7yWepcLTkcQM72FA3p4eLPijQP32TqVryNo25tzCbU_TUvXOdpTWpakCAPWoHEGYA_k0tceJuAElCUtXyPcl5p2aUqdfuZH2_8E9XgzE9AaIM4gSBN3bVEdbuVRxtcQo8eIbp4hiTxjB93bHX4NMYZhg0gO8VXk5LvaJFuwKcPfI0Jf1GrDjDRUgD0Ih1z2w_hRNnX0RV93Y4zPR523gSQILf1q2PLw8Bk=w801-h506-no?authuser=0

4. Cáp tín hiệu vặn xoắn chống nhiễu

+ Số lõi 1 pair, 2 pair, 3 pair, 4 pair

+ Tiết diện: 16AWG, 18 AWG, 20AWG, 22AWG

+ Loại: 1 lớp chống nhiễu Al Foil / 2 lớp chống nhiễu Al Foil + lưới đồng

+ Vỏ pvc/pvc màu xám
https://lh3.googleusercontent.com/utqwKClhXrBX_CeeVGA4qx0s3kXIRPoyVBI_NA__vNT6y2BDTSmD_QUUwO3kOqiqgHhjG0ETKAFwOZQOTXpzdSrCOZMLlZ4p79au6OSgThwsbSEs-zKyOyjscBgjt2Zm0MN7N4UDHjn5jtKITT4YHx8CaEa46PHVyIAVzx3wWv7Whbfr15AmOf_t2ahUGvmzdh68VL8wxXiFT6FPJxgYN6gx5MXrXWK1kpoNhpp9gnaubWW2apicd9f2qajhQPmVJsAOgwVMQI3l4eowyKlC0FNoHNiiyOcXkRUKV9BoAH-McV0qiKPycPOpsP-CdvfkG8y6exxMXIjKayColjchjFL41PiTra4nlof1uExHU6CCMaOe0Xjqi06V0F4qLZMRgi4tRqvcan6n3omOzKb2scHfC1WGyXzKZFCqMYi74KexgcmwB-0iFXAKIqxK7nXuzn1MQFI4gnEAllXiF0uzU4dgwXe-Rv3XlD29Z0gTH1e42Qc332UYtHHv63OErthn7Sy6ozIMsK8tk7lIYHLCcvqQza3gsqVnJMhEDI3iKKwkF3BAGS8u48i06bYmsf98T3ax1jRtZkUQDFi4Ka3B_6G9iYVMAjCYlIAql0eAjPX_MNzfQ6sHa9T6dhgmOu40WSrXJw1sNzjqINu1oXpT_dqo-Bw8PiJ19p7jVlwFgX69fihbcbXxhM8-S-C3sQF_dId8EFLnjTqP9kxM=w477-h358-no?authuser=0

5. Cáp vặn xoắn RS485

+ Số lõi: 1 pair, 2 pair

+ Tiết diện: 18 AWG, 22AWG, 24AWG

+ Loại: 2 lớp chống nhiễu

+ Lõi đồng 100% có xi mạ chống oxi hóa

+ Vỏ pvc/pvc màu đen
https://lh3.googleusercontent.com/Y-b9uHOiqG-6moEDCXU22HVdLBVZ1SD89c4Oi_hG6JuuIQXJYxOtwd17PHa6MVs7rZVBHUAfuCyBGtMfDguoxm3UpLvv3EzhOiG5XOUEwVlWEzDDvKJaR_QelV5PekTWbsQ7_TbI44dCu55HHz-XYXUgI2v4H2ZnaIksuZFilz8Zyebe54bBmzhMyaqRln4RtmyqY08O778khmD3GsbOczXIakhCaYFfy-HHcRShW--jKubF0zG6w4JIg0TRVUtmPGwwbpZLkDvBc64M4SUX3j2DQ67T3rVGONiclPBBSOXvoF3K3ju_Vkk0prOub-YvEFf6KozolwPXpe1u4ZzN3aR4Vcfx1BG3cq66qyrN1wtWsm2_zdEZY8o_tN6wnU3lLL0UbvVQcJbS29_ej0NcxpAM4an51xjv3XkQ4hBklkXf6_jV5QqgczZQLaYQDregRypURpecEYaqLxYE2jXA7CnDxAsMk8kJ9ISuaV0iKUQlV2POIzAwOTf1F0yLGqJjlSEAr8-KhH7GbwdHn3KSWPsvPq7idwmXunfajY-rzkaIorAzKXKo4FjvT8a2iOO2VYXzSnnq3nMU76W_9kjUxnUYamKiLGVUHGIQMmkh6W-SXbEs7gjjsUDRCSxWxIpQE8q5Vub46g-Ix7FlluMqeLmwNYcbKzlEuE1qDNZyj4W7h3iW-MW5vlTVLAJSDVdhmSU2jsa7yzaQ0BE2=w632-h732-no?authuser=0
Cam kết:

- Thời gian và hình thức thanh toán linh hoạt.

- Mức chiết khấu hấp dẫn, giá cả tốt  và có tính cạnh tranh cao trên thị trường.

Mọi thông tin xin liên hệ: Ms Hoa 0975 132 692

Email: hoa.altekkabel@gmail.com
https://lh3.googleusercontent.com/lLvAl8dfb1kdEVKFpGW337fdJh4hDHCmFI4hskJswuAlaDkoXb44fggdk3-k0YR0VkTnU5KcRHCNBT4gh2Us9_vHmShP8AATPgtKf7Rc1D76xu-zIkDAT-w6PKpqeKROJQq7nvJNFEU3rfRhlosTXi16iKR7Jsn_jhdXbM-2KN3s8K7ergVZn7GQNDTHNJ9gSKCVDnUwnOU71AleID1wD-1Q84H3mdHLYSdyjaafwGbOgld7r5vQcdCB3bBcg6MUhZp_pEFQcJMi1YfpDVnNDhbL5BStDG44gcaQ5NAe4-6kCwmWCG9wVjdAFTn1qu-8-fcoZt0ZeSWGTGvvrQ96Dnmqf05DFSbZF5ZPhQ2aQUBnbm9dGRsCs9U-f6jYhYeyyca72Ns1o4kwWpfg9T5D5hnoEw0t0ETQgySqmZCAPNcpTgRvnJX7YmHwVQ7ErnF0_OB_cjnvWhQcHMaZdusEvlFBQgX7EPL5nd_Zd8LjtxyxTK26MlgbXR0-NauG35Hld60gF9KIvY6ZvgWtEfUHcNK2LjSEZRWPk1202vUeJsCApX04HFRYRulLIV4STD_t7xZzTb9vX8vYZS_FzN9WwgPmPR1c0vDQoOXLgvKjdyeiZOsoKCTQU-sfyiIDsyf6AXF2OiiQYgiBTHpJxzlm0FElNJ5v_ogc1kSFMH_OuJlkylu0sPMXCgXETVDFcrpK-eufX-TL_X2eHsJ0=w531-h733-no?authuser=0

Liên lạc với người đăng tin

  Gửi Tin Nhắn 0975132692


Khiếu nại tin này
Tin đăng này đã được kiểm duyệt. Nếu gặp vấn đề, vui lòng báo cáo với ban quản trị để được trợ giúp. Cảm ơn!

Tin mới trên Muabannhadat.io


Tin mua bán rao vặt khác

Cáp điều khiển 8x0.5, 8x0.75, 8x1.0, 8x1.5mm2 chống nhiễu Altek Kabel

Toàn Quốc

cáp điều khiển chống nhiễu SH-500, CT-500 Altek Kabel Chính hãng

Toàn Quốc

Cáp điều khiển 6 lõi 6x0.5, 6x0.75, 6x1.0, 6x1.5 hàng nhập khẩu giá bình dân

Toàn Quốc

Cáp chống cháy 2x1.5mm2 thương hiệu Đức

Toàn Quốc

Máy bào 2 mặt 4 tấc tấc cao tốc – GT 400JEnglish uy tín chất lượng

Toàn Quốc