Giá : 1.000 ₫ Toàn Quốc Hoa Altek Kabel
01-06-21


Công dụng: Cáp Điều Khiển chống nhiễu Altek Kabel được dùng để truyền tải tín hiệu nhằm điều khiển các chức năng của một thiết bị máy móc đến các thiết bị điều khiển từ xa, đồng thời có lớp lưới chống nhiều giúp đường truyền ổn định hơn.
Thương hiệu: Altek Kabel – CHLB Đức.
Giấy tờ: CO, CQ, Catalog đầy đủ.
Cấu tạo
- Số lõi: 7 lõi chia màu riêng biệt
- Tiết diện: 1.5 mm2
- Ruột dẫn: đồng nhuyễn nguyên chất 100%
- Sợi độn PP giúp chịu lực cao
- Lớp lá nhôm + lớp lưới đồng dệt đan chống nhiễu
- Vỏ cách điện PVC màu ghi
Ngoài ra, Altek Kabel Việt Nam còn cung cấp các loại cáp điều khiển Altek Kabel qui cách 2 – 30 lõi, tiết diện 0.5mm2, 0.75mm2, 1.0mm2, 1.5mm2, có/không lưới chống nhiễu.
Hãy liên hệ với Altek Kabel Việt Nam qua số Hotline: 0975.132.692 (Ms. Hoa) để được hỗ trợ và cung cấp giá  tốt nhất ngay hôm nay.
https://lh3.googleusercontent.com/TtktFc35JFSqTHL3D6zywMuLnQ1fqJQnT6zUoeg8Q6p_Zrn4xiyxEupFgg8t_N-noa0BorNBlsK4gYc6MaEEOP8-TFKm8saVdIUj_NKjtBEbVZPSaQuEJ_GZcEBulzWkxQ4T5bPFgQa67Nx6DZV8Rc7qPel_6nbnQuOOW6_2RuitrFhEmMLCjcxnODYkBixLSxgA6hlIJR5f-mnWp5ZUpIN7oV9zXcJBJPx8bnit1Zslw78ppicJiTqLwtTUIaftD8XuFHI3rmhsrRlJxPcqDDbm3Sb2mRxaoSGiB4p4m14V7Q72tnyq6RUXMltqk88GVZZXNgjojWHpuzr5BFhNlJTaKMdtwFXwh15yt-u715TFXoMwTV8y4d-cKx8mzlPr-NSObsL71DIBAnabtocwBZyVB7EayXkaggNRIhT4f57rHf0JDmNd9n1iJAVbZhMCorvjFtrq48jZ-4GF8TRmp9af7f-MvQXo4uUfmARE-fnzCOtbF-l-KEOYuE1tvB6LYdPD_8sfurpwGedrYIJiAl3ss8CdLRSBygCkIdk2v8lyX9AGGMhd7pdvv_5_tgedbp5qgwBYjtLFaQRwW-ZLL7PeHJ-g9Hoxcd2lxZ4PH2R2x8c1b--SHit0OR1Rudi4IB_muVvr4z2BZPxrptQnQX9RRDDXLyLqAkTlsorAW5WW77W_YdYUVnQX4vfFoTpWfBv2exiXZweyek7C=w976-h732-no?authuser=0https://lh3.googleusercontent.com/cml84vITYqLaU8z7g3yt61d-36TCDbowkFQfH1hh-3aNgo0HLoUm9sTqJGVEm8-p0QlbH36MiVSUk9Rr5m52Cx-vLWajsP3QR8DzR-9VZVnSlQoDpQPLfIslK2cKy7GJkNIS7C_4LrjgXrLcncOLQgOoJlLce-D-UA0Pil1YEPI5VgzGm_spDy_dNrE1bMINkFugV9Qm7Oxd35_Zkq6Hsd9iKnw6zehRYovQek021keCZ2mrGCr2YPoOcExXEGeF-QgRLcriDH4hYdE2OAB2eNyi0FGRi9Zqr6nkJJu7M90fs1FSoXmnkk4Kc33wtr-Pm-j61dZJQBx8ucP9bNFwUTQwwm1Y0cQijlOUlr_UnUOEOShTPv2HTULyG_2AVohaTKciiCbCahMk5-Eff90bwVgqhIEtqDogMS7p2b9bxZUCzezX0kuJ2HoJK9_Fz3CZ-YtLETqSWZ_ngwQ9v0nyuto5O5oEWq3qsvFeWcSG2CzJDAPRbxKVj82e3oh2Fp7OJ_YMOPyaMqPdX7KPmpMjx7vNcRaJARWLzd8qHwaKEH7wqav9kGwJXOo7rQAla3lERQW6jHgzvWzKLd5GzbSR5Xciv3uz4SmIMyBlv9rm13YrHBidRwEppqvq1MDXPBtx2WsrAUCnshttcco2gWoP2RJk_jf0dsbIBPJkZt6kZV2a9WFy7VPtGcJIRaJ1l-bs_04l53XKqQLI2d1L=w976-h732-no?authuser=0https://lh3.googleusercontent.com/cpif5lASO63zXLPR5ZSUQoPeCU-eKALO9mBkFhxJcFnjKWRJRwUpPVhpT86CZi9jhMCxXNl1Z2lVasCD_r1KUXpwNEGm4CmyfH2hqP2tIiat-BzF6E49WCmKPDVSKACiL-j3LgJK24S_K4XtfIkpZDkNyEjL79H3HuyFaDbJ32MkZ49St4uwqhFZzIPVhF0fN0ZA1UlKD0dPz73bC0ynaWLPlI4QM8vHt5yg7rDqd9K5SEERtV69lg8iHUQyX5lL50CdqX939cbaB6c2NwclmEBK4eNlDN5Kc8Jn_M8C5l6fLwkzTongXauTbIptivCB_Z16WLfIcIOOXM4CZcHixhY6UvS8KqP_l4tYEUTha-dNhclBCdv620qMldSlIkDvQVZFjQzofHCPv608ai4Q8kGomYgxIomk1dyz78XQ1B0wgmSZfe5AytGyifQ92R2Munjw9Eol7oKpUXlDQ87o2NxwywItIaHlOdYKFAjgTMmzUKgF3NizHhztuWS6BKSMTjL0hK5-GFoC3SGfuOnbU50VHV9O4HwvxGCIbeFdr3aQAY_DzI0zC2qCRt1MzxdGnfIC1vCaXI2IJvabWEhMcaabpcJHl-pi1OF3NCENqHIGnd-boyJVqo2oEp2Cj8pk1zePLK7aULuIAjnLLvqIPwbUbsdyINrCyZwXEJ8t1Db2V0S7H6nQvLkGbq5LsBaONAJYtMC6QzGcyzW5=w550-h732-no?authuser=0https://lh3.googleusercontent.com/koLkYCzTjb6qQXzbKzyNJmma6TstT8ENXC-uVz3gWcZHamhDgXZk9Adn4UQkdZ8KfFWalDBjyzYx5wkiPE-XWBbj5yz0q2ux-tI2ZQpaKVJlxnl3ZtmP5q6NNME3cHSFtnzjsieWzWEDt52b-NhBpLdMFe4ukyWxsZsl-ZJYITx5zNuntnDBLeMxHHLv4TfWuwUBpRG6Vh3cwclgkKx_l-fuuN71Vps_PJ95u_qKVfGypvsSLavMqkIhNKTsiRJDxnf9xZDaVg6AWXbz-Dhyb9TCNGFkcTLAfPRAMQx6EmwedACz9THhF36fdAQO07X4pG9tA7C3Cc9KSv_ebSGupc2T1i7AZtdtRoDp2pLCPDD2RNLNhU71F-7duilN9pgcy1I-laX7ZeapHkg2r-W4Iw2zu2dhJWKsD6Jqp8dwMNX-g8JW8eC4LPTUJdqDf35yItMxNlEU6dEL1a-XesR1utwyObrMSUC2AsxQrX0mSYzn1ohvh5p8A8JNCtJdTlZsjLpXYVKeOijgfm-IAdWrb3C_elBsSWvPrg323kTIEJVGPICiC_HnP0GjDUfspj5Wyqj54L2nXwBECpwR4s5mWoPe1SxXNrqPh5RulDRWp5XY96DupUfBNbkJaH_XrdtfxRhx47gHRhQMNIdg_4ug3Xh7wDaTDowmcHgITZ6OHhUakHHuXoCI9XnIrf7HPsfZnUh4Sl1lEaK2EGEz=w533-h732-no?authuser=0https://lh3.googleusercontent.com/h4J00Jo70AZmWdnLQBPNN1ihc8v0tEyEE8Mc5kdqMePp1_OhjO4BWB9KYWR_GFTGJkfpUqsBhpHGXXXFgd6z6UMlwr7n2eQVBLwuVPGDEh7wJH2yFo3YAY1L7-E5mRXAsI2zIwW_ytpKB5pZ9Cpm9AkS3y4rB8RycRklBY4bgJnPTL3AwQXHnGmvVx2hGnd01Q7_eG4QfWOxf-72tlCBj2-ho954BAvQmzHERrs5RjHBRljyh577upB3cnFisp595pLZG1YOmFx0QkrLpLJWLxrZHX1NEHeY1ZhzFQphQCQgGt8uFtBNUzBjBqg8y8_v6bmRVRlniCwM4rxjd43VHD7ewYYL-KBWuvZR3tPO4aFFS4j8H_bqnHDB5j9f14TUGTYtjsjyQ-BxP8h6Q34vAgqdsL3kkjMKGt4HvmXL2EsBw7TMAKYY5bxD_9k3Agvr2tWt-kezAbW1NLYj29jFRIuwvI2C1cRp1n8KOydTZubZgBWhWzdhlWITu9R-EGaYbNKngP_V9Hvj0JEhqQdNG2hOxgsCHEs3zQsBBINkvZ6pqfWv2ikk4IoaFt5cNt8OfVe7mbcgryHg4Jzl1A8gfItQCNlnFy21gZka3K0v0Vgq1WRrsB5BVOXGQ1dpxQNCTu9qBS5JSoy8tJVJg7IFwrnCdIPwTMPeQc3je5f1OAg9dlL0-yV_dcDrIklUX2EMbVQO5KoDkB6iwCzA=w550-h732-no?authuser=0https://lh3.googleusercontent.com/-2nCStLYsAlV59Md_u4ZmtP9pUVwul5HQ3m2JEDz87wKtb5zp8ddl_dLSgZiReLp8sdLVUKcxzP1g49hEru_rhDECvWbkNi0yboVmlLxb8llrBR58weeekJ9n_H8Q1LaQxhgDhNggj5QtPbtjAQqH87Q2wIu-lxFwq6BmXgRF4I9g2INuLyg9o2VcWQfE1yXa66qzPS1n_EI46IV8jbV3DLgVhCWKXtgF0Qhc11fctF9ETgO2fZ8OOvDZOd8uK23J_5QsaUfBWrXEMH8smmFWsrqJx278IJMm19bgYbVdGs8RzbniQXxyfkYPuUysvsxVqTFB82tdihsKWIIrxyyqmgqvSi1_iC7OUVrVck3ykejtQmqdJenjIS8PzcCk8l7x_ZdlpyvnoRi-y9OxwcJeIesQYL5bgVmstQtx5DlirYELTCZHk-JIWyDDdxqfwfmGM_IL5PDnNcj47r0fI1ADujZSBTsjR04S-19T3d_XV5s1sItNvZRNe7IyNSpR07H6IIBZ8Ejo7iOpjKB3OTXLdMV3zLOZ5QnRdMJAbxE3cQmQCf8MOv-aHyuYIaDpZDm5O8M35loFGHVo9-_0G9G_kSOuww2q2hpbwKH8ipBYNFyT3x78j4JXI_cM95D-_s78rd8TcaL9zab_JQ51bd6rWgaSbWuudqkVcq4whUDjCUYvmRgpeYhnocL8J4qUSIT4TgB99ZhXzBp3ZeS=w550-h732-no?authuser=0

CÔNG TY TNHH ALTEK KABEL VIỆT NAM
Đ/C : Số 06, No.08B – KĐT Sài Đồng, P. Phúc Đồng, Q.Long Biên, Tp. Hà Nội
VP HCM : 1462 Võ Văn Kiệt, P1, Q.6 , TP. HCM

Website: http://www.altekkabel.com.vn/

Liên lạc với người đăng tin

  Gửi Tin Nhắn 0975132692


Khiếu nại tin này
Tin đăng này đã được kiểm duyệt. Nếu gặp vấn đề, vui lòng báo cáo với ban quản trị để được trợ giúp. Cảm ơn!


Tin mua bán rao vặt khác

Cáp điều khiển Cu/Pvc/Pvc 16x0.5, 16x0.75, 16x1.0, 16x1.5 cam kết chất lượng cho mọi công trình

Toàn Quốc

Cáp tín hiệu xoắn chống nhiễu 1 Pair

Toàn Quốc

Cáp tín hiệu vặn xoắn Altek Kabel chống nhiễu AL foil

Toàn Quốc

Bạc tự bôi trơn, bạc đồng, bạc đồng tự tiết dầu, bạc Graphite, bạc đồng Graphite

Toàn Quốc

Cáp tín hiệu xoắn chống nhiễu 1 Pair

Toàn Quốc