Giá : 28.000 ₫ Toàn Quốc Hoa Altek Kabel
05-08-21


Công ty TNHH Altek Kabel Việt Nam là nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối độc quyền các dòng sản phẩm cáp điều khiển Altek Kabel tại Việt Nam, là đơn vị phân phối hàng hóa chính cho các đại lý thương mại kinh doanh cáp điện thương hiệu Altek Kabel tại Việt Nam.
https://lh3.googleusercontent.com/Xl9sIcNodvw_uDXFEXRel_wHpWzW9henXXOV5dkLrU62_N5XhGv7Qr-UvMyXA_5tTsqs5JhGV4apsuPJsTQxT2CoTvp8cFdL593Y-e79B01qbv0Irod3uT_6ExTCVPeptx6uyUvKH1kuKgC8dcoyEwbL4mUPr5Z8GkVPc3ScxwJOFgMiQ4Iis6iMQNzWzexRb7H53jEkWcsvUS7q_d6zeqB1RRPh1kOcNJOejWDmJnf4AUIbBofsVjslVmsR5oTdhugiZaT1snap5o6SCdrUMIETbu2IZlmptBRaQosG70QRXe_IuDymhYEAEXf8aeexmzxIX2cw_DJfK-3e2VnctNgZYZXQH7SZqhHYpDlkuC3bp-4alyGamGaYKFOMu41VKPIhpBbIj6tasavUVMyR2f3ALBr8Yc9wr-F0bQW089fVnRABxPUpExuTdvZS1u98Osmq9HD3ap-lf79kD3BiZcG9c116VgWqYCD7N_8bEqwW871AfL48NHOWVUcfphDYtxHYoMqOzXNP3MBc1mzYkEnaUVPbKH6LegcYmjnBsoueTNDzMybrtnUUJfwDD281mjO2vIsJ3kUQx72LdUeT8IR8pZAogKqssAsccK5Nt7xCQACMzfkLxS-15V75XEYkskaQzwW1it7Oi6eAigP_Az0n7PRiIrUSj03KpMrUa0mw0avIAtG2gKxWTs3MidWkdaURYzUo6BhZtXMr=w1000-h628-no?authuser=0
Altek Kabel là thương hiệu của Đức, sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng châu Âu, nhà máy sản xuất tại Trung Quốc. Với lợi thế về chất lượng sản phẩm, giá cả hợp lý và giấy chứng nhận uy tín, Altek Kabel là thương hiệu được ra đời để đáp ứng cho nhu cầu của các công trình đòi hỏi cao về chất lượng cáp và giấy tờ hợp quy chuẩn.
Thông tin cáp:
- Số lõi: 12 lõi
- Tiết diện: 0.5mm2, 0.75mm2, 1.0mm2, 1.5mm2
- Ruột dẫn: Đồng 100%
- Có lớp lưới đồng và lớp giấy bạc chống nhiễu
- Điện áp danh định: 300-500V, 600-100V
- Cách điện: Vỏ PVC màu ghi xám
- Khoảng nhiệt độ: -20 độ C đến 80 độ C
https://lh3.googleusercontent.com/zsuFDaOARJwGFYo7tTAkI2A9TKeDm4zKsqcSsbNX2uomgOab7iHlkg6iaCO0i3SkLlm3Ph1cM39upV6Pu6h5G00-XKvAGneFaJNP87bMWg8UIhnA8P6S3YSRfdgXdS2go3jqIovmeQ5qqPK8oIlAMn9DZjJQjCvUaN9qfIM0AO8KMVZ5xnS-7BpwnQHTrPqucxBw-TZX-TOXYYrQmi2M1GAscImg0pLNE1icbt9X8qzw7yzAyOvd4GYVAbzztm2n6kmXtuL_5lmM6mcWLkRXrOg1DPinwPQRl8_PTlUe52snLPx4exaIYtY81Ij71BZALSySAkKltSd6VrQUxPunG2-1rA1nxFbpBDt7aBW9jKzkZGcRJNjEoOdHCikKDaNb36heeyq-TOXqFa0XXwn6WgsGOh4y5T_rh0uZymsMsrVy53oUKd9qirBIOpdNWUhkx7d1ZWEv-i1BFycwDEHGkAhYcI3qqEjJIBTYZtpzmEZvtkDRJVoQbP9EwVSnQCEwp1qI4d3aXU-zWBpoVbbCdxxzDYEhvFRBDe1tCvKV0izs9seG3w1-SJbu7t4sXZuTosMBb23B5TOPT7lgKGbAPyPrRU7T0VOCp8FhxolreaN1qyTjBOTl9W0CoDDJpoUkVbakEesiNpX6zmQKQUx4AMxnttWUTddhg0kHKGc6Ackdn22bGItU_XNxE9N2Suv91mqij6y_G2TDQCGO=w395-h310-no?authuser=0
Cáp điều khiển/Cáp tín hiệu 12x0.5

https://lh3.googleusercontent.com/GN4v8TgMmFqvthQwYu74OsrMELgsXRANbdefpxFMbSIDJqGnbtUATxplV20jDS-yahvqEdVP_xMPDtEYvpDwchlmCZyJEUpA1cHkUfjotu51kqVdJkLnm5HcH2Zgo1UzPnEL6_dkqW5X_TCNKZuMUZW_oTN8R8I_Qjrrekn-0Rw9UG_RECEYLUTWjQjUVqVU3BycZayRdIWogOnb5C5h_i4OSdr7q9cWQ5JLBf794xcIXQT2epOlYxA0F-OaEqHkFWKUsRyN_Z3JXD7_nrE2D6be70yiGKEMAIL2Mno1Dq7IQpLBcvqDk5K8ahp_FjMMsCbAN3Kj2rLju1R_DBVheYsbkWar0D_ihiO5dYAH7wSh1efs2fDYWPIO-uOz0DwsS13otMB8SUCk7ftK4fgMeaDRY9_C2K-PjuHxkuPemTprwrjfgF_3XZcvVJIfZdu_qWQ3v4smeSpGycRSAp53XJ8K621SuEMyBtKHKEmPNTCIGck_1AbOh-MKNFjREglX3cqIKHn5ZsdWQKRLUXK2ouM4Vbyx-grcCoGDI7qCg9KAr3X2YM_3JpogvP4okbjs1pOf3sGKbFfLDutd_8tDTxufBaQlC8rNb6svgqF7wR62HTuKMvDQNjOu9fxZlsZBz81oStHfXaziHHnkbiBVCt0LE1IrdgiZjAVoXCWLU75N5RX2xjuvuHkIGwxBO4nbLXWGhCx41J0EpQ0t=w1000-h750-no?authuser=0
Cáp điều khiển/Cáp tín hiệu 12x0.75

https://lh3.googleusercontent.com/NuGDGAInpfyHvb_nLq4rrY14BPaASWUHEkd55yN7eldASnx-OvtO-I92GZAkPUVmMZPiM1xjHy8wKsvFxCZsR0AMFh8P-YH94kGfFFLSY6mX8VBZsyPr2yGdkU7ITAZxukRgYh_6Yk3v8foX8l0xkv86NfvgcjTPrz9WCz3CCPNiffOnsBgUc9VyL6tW1IO_o5EomGqAiBk-aQtDcB-moAX54ekw8S2xX4dGNTAZPfBh25zlWdyA6L-QOLrEjzpZYjbAn5PDsLW7dhEsg7Xtt3JODNQH5R2mYjCBUWqM1fHcoeT--sfvqFFtFQBqTC3nPXYzz0ZpEtWMCe2V-7ZKg0XqXbA815vUfgcwdY5mVodXA3Ar9_VthIxJ-BQGkz4IDpSNhXzqWNTotDbuf2ptVTQiiHrubhcgH6n-02YLNdCEB3V5ha2-2LdO_o_OItg87YzaIZrDuiRdpSweWrkh4kC4a8GQhA_V5QVO5I1TP5Khr0qvaTNuPpP3u8XCSQhdR5kRlCEbfSRNTK6q8G0WCACnpuFJKhyCQE7UInQMvcqmpjp-_OKGNi2BHVbZAaLZXZzcNQ3qajmvgKkGsaX3pe2qp1kQqLs-iMYjZx-T6q-iwm1HucqIRetCoYnAHjRhyXy4bOn8qE3Y7k0I-sOE3yn8yQ7mZez6-JMNQblZ7toNQgGcJ_WmFl-QLiqkzbVm6jzhoY3PIK-dZOFz=w886-h706-no?authuser=0
Cáp điều khiển/Cáp tín hiệu 12x0.5


https://lh3.googleusercontent.com/kBdJI4sVFkjpNbr1TDYObRbV_199_39Ftl-5ATbEhiBmYG9uGIYHPffGbxFgSm_DMISIrwz18VXopUI7NOmHJBvRwFKi-LV4YkzBxsPodNWf2bnoF7MjKzoZUzujjx9VUlrzwpSPSHJvtuQVRi9uFHDVisT3DCnpetX7QlKOis3gTKVIFJ3ClF_imr462QNHMbqIdVMHaJgFsDt1cm79HmR-ESRvxLRfSXnuZdcgAuqceo4bKnZ4uJ6U6cMiffXJh-ziIPu-IijIt8RTnqh-z9f8lZE92NN41ikcsAGorkAlCCTS0IxTfYFWMcF85WFq1BkeGqSQbAQuCkX07h2eG1JkwMVeZ7ahOUNZU1XTb5ye0vKqRAc4PLKGu8plr499TE-N0ybvzf2YlsfrGDYvki8NtGKWa-W9OBDLzmdaZBIyqlLvPZHp8tN2KOH_YlMI_zPkrbXoCKuBpMy2UY3ULspR5Z53JuGS1Qe6AWCBdEmnwF3vvFjww9o_2GujXm9G8hByDnoGliivltB57I-ktfNNYallEp77b_1v643v3qR9lRjgoPHDD_pwgXoQroT_57-emCm6t0H-6vrakJbbJW47VaPhye6BR4uu7KeuZfqUKr5yZWkzTpJN9juQNh4fsgkaqSvRbXlnZGp2KlyLKyqDe6TmgL7I4Q1U87Rw0_Z1Wan8Gk-hyctY0uQjjH04d2eCATItvNvmh0WJ=w1000-h750-no?authuser=0https://lh3.googleusercontent.com/7lGjw4we_FHbvy_h-EsKNoJViyFlNmym_rQQU8guCUXv3wDw3U9Daby78nutSee_S1EgWqOlj2ysN0YNaPmqL8KnYQnzMfTr9DAAHsumtD5AusxzoMSDLui9jzuumyNeo9ZxmDXWZ9ZUYO9mLgMnroH47_Sr29d2DxxovkTyVxlio5YjLWow4TcHH1qt6MyrQ49qlWwy8KaMkPsoINu6yVlp-CbYkshBOI9MAun4ELk4YgmucZ6f8ZwnjdeNwX5J8i074m4sX7ZSiZLrKlKHXwGJ_JkqnKkSNTPDWoKGvdFhHJcq9AFnengs21MN45rdrPvWGt5fk-TZjz008RQbYpJKN9VYQUt9ZXZeeVG6EE97XKnvOJiGrbLk9QLZh76tyrTgXFLKi7aZLAfgT_LSPIFMcqJEKV7Ej4fcaVqw5gLza3zYJruTPWNYI3VSzE12TmsBZzvk6PCabI4BNhsE4uOW3h8O14sGdeePNPAoh3TcI2MCCf2rIp5ZDNVQQ8SC8ZFgaX4NmINbGJA_F19JTuTl7Ro70JQyfQNSvUlNv6NLSEpEmCBgGzvkd-qKN4KPHE6Zw70PEjwAD95rJYqcr_h-FdI9l_fVJzJqPB9e9lEBaYYgdiBBlGPKmiVaaa0esQoNOZytUPkT-FdZJKw94KNP4n1PqU0zumok5U9LKhkWi4tSZL3IlS4VJNHOj6Fyw8kP3CzttQeHN4nx=w1000-h750-no?authuser=0
Cáp điều khiển/Cáp tín hiệu 12x1.5

https://lh3.googleusercontent.com/GSVsgebNRX6yC2dCfJbLQ7906sdWcQnL18LE6kv54RlOWUs4qvbmdud7JdtUfeIlF-0729eIOiGHgPv0O4g05QZ9daj9L6zh6dPPtaz_Gs7JjCooR4RvukaAgNVrBf_hcRkgB5SiP2GokaWZKca1JqdoS1aNCZN0PH5PyN2tZsB4t4YHja96cXs-jnWA4OTX98KC7nc5T6mKh-Yi5wTRf7ntSzpmDICpssxB70u3bWwGNb5GikDnwcimiLFwivC6a9Za5F6SROkbJcxXvqcc3T1h6FXWv2Vs1zjBtREVodeY3UGnnO6ArOe32d-HhXgX3-F3Au7C5H5t9RXdv6gUUpgc0yWsgv9inh-RUs0YKqzS_soBjkX1vkpBVAO-yt3lf70urkSO-xU1rlhm8DG3d9mo9Gk11EybnIxsgAMj2Sb_vCmH7mw0HE40VTwOqy-zgkFzDBXQgo7svKdOe3kVUFTUISfy7KKFoxCn3jHlSH32S71DAExMWO6VbaFbyuidZT-fa8YwjyQjWU3mZQIbgOfkoZR7tzPf-C3inZIAAhDIyyjOHKeSg4L9ybxSoWfHam09j8m9ZD8Ty1A1uA4x63alcJir6SXNJxSSbipQPGa6WUtsMIMoWN_RBo1y8wubv3BSymf06u-UCAKV8vQTW8kDHQA7clEmTKcTgOLS8JnuUI4ari979f9SDAct08wt-05-KNJsAwhq7QyM=w1000-h707-no?authuser=0

Cam kết:
- Hàng nhập khẩu trực tiếp, đảm bảo chính hãng 100%.
- Giao hàng nhanh chóng, thanh toán thuận tiện.
Ngoài ra, Altek Kabel Việt Nam còn cung cấp các loại Cáp Điều Khiển Altek Kabel quy cách 2 – 30 lõi, tiết diện 0.5mm2, 0.75mm2, 1.0mm2, 1.5mm2, có/không lưới chống nhiễu.
https://lh3.googleusercontent.com/j6lKj1riBgrSdwpihFmsf1COUJQWJusvDjPBLsS3es2D1L7K29-Kio0Yqv9SY113SkTower-qVVOjpKPL2KPW9udg6oTw-lbn0pcTZZIb3YKNH_ZoOHd0Xl79NQCS-K3JUVgGf-lDcyd9BVyuSSAYobSn69LbLi26-RQVBoKk2VTDnPz0jAHk-mFQPFPPJzwWNks_0ETtrnxXF0bdGgjwqa0n-CVlQ8EQ1Bhm3-Bgx7JRTKnyvvycTBIqfPByI4sH0nFo80GsSyF29RUM0ycq49NmWpRJS8w3xANFWuYxKOtGzDjUqzG6aa3yFMJ2xSqBwgelEAsaEyKyoE4eP1VPTXLWqLfGjTLdIaSWORYwZb9Dk52qVbHM2m0Amv4OmI8-Ry1iv0Mn7-X4_kyPFWlS_I6eo-ATsUJF8TDocwpbM5snPLqSo9HOz2nGtIj70-U0rcAdNXOtIu06fPE-81irn3lVXJQ-1B0FBnOxvIY7boe5oOgo1QQQTpGx6mFA2VNVtsLszCeUoKdkrtgN6bhg7WHaNIy8xUItuCaMjLj3o5xx7HMF8mIOXeizHVDuCfHAolG284RF0zFJMfVpZtZWIPZttBfQ6Qx5Xa2aI1d2eKEyyBoi1nkHzT9fp1B4-EGlX_stfB90MDk1kK8GuwVEpuIY0oP9QKro52LkvQ8bjwBRgZmG0fAqlyCIALYTg2yXDUm5fN-UNZ1g0Nu=w900-h700-no?authuser=0
Quý Khách Hàng vui lòng liên hệ số HOTLINE: 0975 132 692 – Ms. Hoa (Call/Zalo) để nhận báo giá mới nhất cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.

CÔNG TY TNHH ALTEK KABEL VIỆT NAM
[CÁP ĐIỀU KHIỂN, CÁP TÍN HIỆU, CÁP VẶN XOẮN, CÁP CHỐNG CHÁY, CÁP BÁO CHÁY, CÁP MẠNG, CÁP CAMERA…]
Đ/C : Số 06, No.08B – KĐT Sài Đồng, P. Phúc Đồng, Q.Long Biên, Tp. Hà Nội
VP HCM : 1462 Võ Văn Kiệt, P1, Q.6 , TP. Hồ Chí Minh

https://lh3.googleusercontent.com/5Akrlmd6NKVVtpz8-Gx-Fsbq7ubFAsUJ07ZNcI5iJ3-lX72yT9eSyeYKjSQTCW3lZxae-6OpzGX3mr2iUod8AbgJPWNs03EdccLQH3l6hqO-4acb3AB8Co8Rx5J17ocjjuWzZDOiaHfdVfdDyJJqPEbIQ1uBRm8mQl_lI-guop5_KNR3J_tfHkVKEACpKFV0An6hFYmlmZpfAf2gyiOrYkM9tYRfRTFACPv-Baltozf7-bXrpCFvGddczO88hp8bycaZZOQIp0J4M7V_G0aSTnWBAmrfP8iiZEQ-YY7rBnUr2lz33hZMOJJddKtN7xTvacPFDWIsVZ9ygd-nZnsMCnDBkGSCPX_7ZKYNa8Wwbd0yd1S_G7-8tJpKzw8gOtSpxtJW8x98KvT-IXvnLUJI-aVG63Nwhc6C6BNXa2n_wiOMbpG5IPH_2O2Jq9HqQ3IQ7uONZsuQzkBJFaADDyJmSaY9aiQqQYO-jRP3pQVzkJQVGMGivEYRPQRcefBFi0PQkloTnqR0g3HPac5r8lkx6Zx6KfXOwIWfNwVDVe43Suo0CPHU-ZSjQkcwf63xW7uXpt4Ng4PckT1Kv0p1vgxyNkjuaj0hZWj951yfXG0LuO3D7zo1T-LVR4YmQyZB4d7_yq74p7Ld18G-79PLcNczAHBzdgHxFhZQKB6AI5AWfoSOoGATe3v-5fppb-C4ryGEOUFDsgF__CPWm9gr=w1000-h700-no?authuser=0

Liên lạc với người đăng tin

  Gửi Tin Nhắn 0975132692


Khiếu nại tin này
Tin đăng này đã được kiểm duyệt. Nếu gặp vấn đề, vui lòng báo cáo với ban quản trị để được trợ giúp. Cảm ơn!


Tin mua bán rao vặt khác

Cáp tín hiệu vặn xoắn Shield 20AWG 2Pair (2x2x0.5mm2) Altek Kabel

Toàn Quốc

Chuyên cung cấp dây cáp mạng truyền thông tin hàng chính hãng

Toàn Quốc

Cáp chống cháy 2 lõi Altek Kabel Fire Resistant Cable

Toàn Quốc

Ứng dụng và cách lựa chọn Graphite tại các nhà máy công nghiệp

Toàn Quốc

Cáp Camera thang máy RG58, Cáp Camera đồng trục RG59, RG6 + dây nguồn.

Toàn Quốc