Hướng dẫn Dùng Fireant.vn
Link vào phân tích kỹ thuật: https://www.fireant.vn/App#/tools/technicalChart
+ Các bước cơ bản để nhìn 1 cổ phiếu có uptrend và trống lệnh
Khi vào https://www.fireant.vn/App#/tools/technicalChart Xong, qua biểu tượng các chỉ số để add các chỉ số vào, trong đó có:

Hướng dẫn Dùng Fireant Phân tích kỹ thuật (PTKT) cổ phiếu chứng khoán

- Moving Average Exponential (EMA) ở đây mặc định là EMA 9, chúng ta click vào cái bánh răng cưa ở chỗ EMA và edit thành 6 nhé.
Hướng dẫn Dùng Fireant Phân tích kỹ thuật (PTKT) cổ phiếu chứng khoán


(Mục đích và tác dụng của EMA 6: khi giá vượt đường EMA 6 là xác định cổ phiếu đó uptrend và có trống lệnh)
Hướng dẫn Dùng Fireant Phân tích kỹ thuật (PTKT) cổ phiếu chứng khoán

Chắc chắn 100% sẽ chính xác về Trống lệnh và Uptrend.

Còn tiếp...đang cập nhật