Giới từ trong tiếng Anh luôn là vấn đề thắc mắc của khá nhiều bạn. Bởi vì đôi khi chúng ta không biết trong trường hợp nào cần sử dụng giới từ nào. Sau đây là một số cách dùng của giới từ ‘With,’ ‘Over,’ ‘By’ bạn cần biết.
Cùng chủ đề: từ vựng tiếng anh theo chủ điểm
With
Dùng để chỉ mối quan hệ cùng nhau hoặc bao gồm cái gì
I would like a beef stick with wine.
John went to the park with his girlfriend when he saw me.
She works with her husband at the restaurant.
Dùng để miêu tả việc ai đó có cái gì đó
I like the guys with brown hair
I go to a picnic with a lot of food
Dùng để chỉ việc sử dụng cái gì đó
This soup is made with corn, mushroom, flour, and chicken
I go climbing with a pair of shoe that you gave me.
Dùng trong việc diễn tả cảm xúc
She is speaking with confident
They welcome me with a hug
Dùng để chỉ sự đồng ý hay thấu hiểu
Jeny agree with me
We are with you
Xem thêm: cách học từ vựng tiếng anh nhanh và nhớ lâu
Over
Dùng để chỉ sự di chuyển từ nơi này sang nơi khác
Come over to my house for dinner sometime.
We go over the sea
Dùng để chỉ một sự chuyển động đi xuống
The big tree fell over on the road.
Can you bend over and get the dish for me?
Diễn tả một số lượng vượt quá mong đợi
This amount is over our prediction.
The phone rang for over a minute
Diễn tả một khoảng thời gian
I worked there over 2 years.
She slept over this morning.
By
Chỉ ra một sự gần gũi
Can you stand by me?
We are always side by side.
Sử dụng trong câu bị động
He hurt me by a cut
The flowers were bought by mom.
Chỉ một hành động với mục đích nào đó
You can pass the exam by preparing for it.
I expressed my feeling toward her by writing a letter.
She finally broke the record by pure effort.
Chỉ ra một ý nghĩa hoặc phương pháp
Please send me this photo by email
I go to work by mortobike.
Trên đây là toàn bộ cách dùng của các giới từ With, Over, By. Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho việc học tiếng Anh của các bạn.
Cùng chủ đề: tu vung giao tiep tieng anh hang ngay