Tiện thể Cliptv đang dùng sắp hết hạn, bác nào còn thẻ Cliptv thì share cho em cái với, qua có bác để lại mà các thánh hốt nhanh quá.