Melbourne Rudolf Steiner Seminar cung cấp một loạt các chương trình dựa trên các nghiên cứu kĩ càng của chương trình giáo dục chất lượng cáo Rudolf Steiner. Nó là một tổ chức đào tạo đã đăng ký (RTO # 3948 # CRICOS 01812M) đã được phê duyệt để cung cấp các khóa học cho cả sinh viên trong nước và quốc tế. Cũng là một thành viên của ACPET , Hội đồng giáo dục tư nhân Úc và đào tạo (thành viên 182.002). Hội thảo đã được tiến hành các khóa học cho 42 năm dành cho sinh viên trong nước và quốc tế và là thành viên của Steiner Education Australia.

Có một lớn nhu cầu về giáo viên Steiner được đào tạo. Sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm trong môi trường mầm non, trường tiểu học và trung học và trong vai trò làm việc với trẻ em có nhu cầu đặc biệt. Bằng tốt nghiệp là một bằng cấp được công nhận toàn thời gian hai năm. Nó cung cấp một con đường đến một Cử nhân đại học Giáo dục, mà sau khi hoàn thành, đủ điều kiện tốt nghiệp để DU HỌC ÚC BLUESEA GIÁ RẺ NHẤT 2018 dạy trong các trường học Úc (cả trong chính phủ).

Một số đặc điểm của ngôi trường Melbourne Rudolf Steiner Seminar

Buổi họp của nhà trường

Quá trình công nhận cung cấp bởi Melbourne Rudolf Steiner Seminar cũng được cung cấp cho sinh viên địa phương tại Sydney Rudolf Steiner College ở Sydney, New South Wales. Chuyển cho sinh viên địa phương để Sydney Rudolf Steiner Cao đẳng có sẵn. Melbourne Rudolf Steiner Seminar là nhà cung cấp duy nhất được công nhận để cung cấp Advanced Diploma của Rudolf Steiner Giáo dục để sinh viên quốc tế (công nhận CRICOS).

Melbourne Rudolf Steiner Seminar được thành lập hai mươi lăm năm trước bởi Michael Group, một nhóm nghiên cứu Anthroposophical. Đối với một số năm Melbourne Rudolf Steiner Seminar đã hoạt động từ The Michael Center. Nằm trong một khung cảnh bụi cây đẹp trong Warranwood, Michael Center bao gồm các tòa nhà được thiết kế bởi kiến trúc sư Anthroposophical Greg Burgess.

Sinh viên quốc tế bắt đầu vào tuần đầu tiên của tháng hai mỗi năm. Không có lượng giữa năm. Nhà trường khuyến khích các ứng viên quan tâm liên hệ với cũng ở trước ngày bắt đầu nhiệm kỳ, để hoàn tất quá trình ứng dụng và cho phép đủ thời gian để có được một thị thực và để tham dự vào các vấn đề tổ chức khác. Melbourne Rudolf Steiner Seminar cam kết đảm bảo rằng việc tiếp thị các dịch vụ giáo dục và đào tạo của nó được thực hiện Tư vấn du học Úc giá rẻ nhất 2018 một cách chuyên nghiệp và đạo đức.

Một số đặc điểm của ngôi trường Melbourne Rudolf Steiner Seminar

Cơ sở thí nghiệm của nhà trường

Sinh viên trước đây đã quay trở lại đất nước họ và áp dụng trình độ và kinh nghiệm có được ở đây trong nhiều cách khác nhau. Chúng bao gồm giảng dạy, giáo dục mầm non, và hỗ trợ giáo dục cho trẻ em có nhu cầu bổ sung. Sinh viên quốc tế đã góp phần vô cùng, theo những cách phong phú và lâu dài để giảng dạy và học tập ở đây.

Họ đã mở rộng bản thân bằng cách đến Úc để thực hiện nghiên cứu của họ trong giáo dục Rudolf Steiner, và đã tương tự mang chiều sâu tuyệt vời và kinh nghiệm cho sinh viên và nhân viên tại Úc. Đây thực sự là một môi trường đáng để các sinh viên thõa mãn những mơ ước học tập và làm việc tại Úc. Sinh viên quốc tế có trông cậy vào các dịch vụ bảo vệ học phí (TPS) . Dịch vụ bảo vệ học phí (TPS) là một sáng kiến của chính phủ Australia nhằm hỗ trợ sinh viên quốc tế mà các nhà cung cấp giáo dục không thể cung cấp Tư vấn du học Úc giá rẻ nhất tại Hà Nội đầy đủ khóa học của họ nghiên cứu.