Học viện Melbourne Career Institute là một học viện có tuổi đời khá trẻ nhưng bù lại nhà trường lại có một sự tin cậy nhất định trong mắt các nhà tuyển dụng của các công ty hay doanh nghiệp lớn trong nước Úc cũng như các công ty doanh nghiệp nước ngoài. Nhà trường đang dần khẳng định vị thế của một trường đại học lớn chuyên đào tạo chuyên sâu các lĩnh vực liên quan tới nhiều ngành khác nhau trong hệ thống giáo dục Úc.

Mở rộng các giá trị bên ngoài lớp học bằng cách đảm bảo các kỹ năng và khái niệm giảng dạy trong lớp học là đích thực hữu ích trong thế giới bên ngoài trường. Cung cấp một môi trường đa văn hóa và thân thiện trong đó học sinh có thể học thành công kỹ năng cơ bản và nội dung học chính, phát triển tài năng đặc biệt của họ và năng lực xã hội. Một loạt các phương pháp đánh giá sẽ được sử dụng để đánh giá các sinh viên như, các cuộc biểu tình thực tế ví dụ như đóng vai và Du học Úc giá rẻ thuyết trình câu hỏi bằng văn bản dự án, nghiên cứu trường hợp và báo cáo.

Giới thiệu về học viện Melbourne Career Institute

Sinh viên của nhà trường

Sinh viên cảm hứng để đạt được các mục tiêu tiềm năng và cá nhân thông qua các hoạt động đó là phát triển thích hợp, nhịp độ cá nhân, và cá nhân đến hiệu suất và lợi ích học tập của mỗi học sinh. Đây chính là những mục tiêu quan trọng mà nhà trường hướng tới trong sự nghiệp đào tạo các sinh viên theo học các khóa học của nhà trường, mỗi khóa học đều được nghiên cứu rất kĩ lưỡng.

Melbourne Career Institute (MCI) bao trùm giá trị cung cấp cơ hội cho các cá nhân có nguồn gốc đa dạng để có thể thực hành nghề nghiệp của họ lựa chọn. Tổ chức công nhận rằng giáo dục là một quá trình liên tục và lâu dài. Thông qua giáo dục, các cá nhân có khả năng xây dựng và sửa đổi mua trước kiến thức, kỹ năng và thái độ.

Mục đích là để nói hài hước tham gia với những kiến thức và kỹ năng để phát huy tối đa tiềm năng đầy đủ của họ. Melbourne Career Institute (MCI) được thành lập để cung cấp giáo dục chất lượng cao trong lĩnh vực VET. Nhà trường luôn luôn vượt qua các buổi kiểm định về chất lượng giáo dục của các tổ chức giáo dục trong nước cũng như các tổ chức hàng đầu trên thế giới. Được thiết kế và phân loại một cách khoa học, các khóa học phù hợp với mỗi cấp độ, đảm bảo phát huy tối đa khả năng của học sinh. Bạn sẽ tìm ra Du học Úc 2018 nhiều điều thú vị bên trong.

Giới thiệu về học viện Melbourne Career Institute

Một buổi triển lãm khoa học của nhà trường

Các khóa học giúp vai trò của cá nhân áp dụng kiến thức, kỹ năng thực hành và kinh nghiệm trong lãnh đạo và quản lý qua một loạt các doanh nghiệp và ngành ngữ cảnh. Cá nhân tại này chủ động hiển thị mức độ và sự phán xét trong việc hoạch định, tổ chức, thực hiện và giám sát khối lượng công việc của riêng mình và khối lượng công việc của người khác.

Họ sử dụng kỹ năng giao tiếp để hỗ trợ các cá nhân và các đội để đáp ứng yêu cầu tổ chức hoặc doanh nghiệp. Trong khi không có điều kiện tiên quyết, yêu cầu đầu vào tối thiểu MCI được đưa ra để hỗ trợ người học trong việc Tư vấn du học Úc tại Hà Nội hoàn thành các khóa học.