Các câu hỏi bạn nên đặt ra để hỏi khi thuê một thám tử tư với mục đích tìm được thám tử đáp ứng đúng nhu cầu của bạn

>> Các dịch vụ thám tử tư thường gặp

Câu hỏi mà bạn nên hỏi khi thuê thám tử tử

Q1. Bạn có phải là một nhà thám tử tư được cấp phép?
Câu hỏi số một trước khi thuê PI là tìm hiểu xem họ có được cấp phép hay không (miễn là họ làm việc tại một quốc gia hoặc quốc gia đòi hỏi giấy phép).

Nếu họ được yêu cầu có giấy phép, yêu cầu xem nó và lấy xuống số. Bạn thường có thể kiểm tra chi tiết giấy phép điều tra viên trong một cơ sở dữ liệu trực tuyến được cung cấp bởi Nhà nước hoặc quốc gia trong đó đã được cấp phép.

Đây là một câu hỏi tuyệt vời để yêu cầu một điều tra viên tư nhân như bạn sẽ muốn biết – nếu mọi thứ xấu đi – họ có một số loại bảo hiểm trách nhiệm pháp lý. Yêu cầu xem chính sách bảo hiểm của họ và họ được bảo hiểm bao nhiêu.

>> Thám tử tư là gì

Q3. Bạn đã làm việc trong vai trò điều tra viên tư nhân bao lâu rồi?
Câu hỏi này có thể cho bạn một số ý tưởng về kinh nghiệm của nhà nghiên cứu tư nhân.

Q4. Nền tảng, kinh nghiệm và lĩnh vực chuyên môn của bạn là gì?
Một khi bạn đã biết bao lâu họ đã làm việc như một điều tra viên tư nhân hỏi họ về nền tảng và kinh nghiệm của họ, đặc biệt với loại trường hợp và tình huống của bạn.

Họ có thể cung cấp dịch vụ gì cho bạn? Liệu họ có liên quan đến các cuộc điều tra tương tự trước đây? Họ có chuyên môn về các trường hợp như của bạn không? Họ định làm gì?

Q5. Văn phòng của bạn ở đâu?
Nếu bạn chưa biết, hãy hỏi văn phòng của điều tra viên ở đâu để bạn có thể đến đó nếu cần. Hãy nhớ rằng, nếu điều tra viên là một người kinh doanh một người mà họ có thể làm việc ở nhà và sẽ không muốn cung cấp thông tin cá nhân đó để bảo vệ bản thân họ hoặc gia đình họ. Vì vậy, không được đưa ra bởi đó.

Q6. Bạn làm việc mấy giờ? Bạn có sẵn 24/7 không?
Nếu điều tra viên cá nhân bạn phỏng vấn chỉ hoạt động từ 9 đến 5, hãy tiếp tục tìm kiếm. Bản chất của công việc là như vậy mà nó đòi hỏi sự linh hoạt trong việc làm việc tất cả các giờ. Gian lận vợ chồng hoặc bọn tội phạm không chỉ mang theo những hành động sai trái của họ từ 9 xuống 5.

Đọc thông tin chi tiết tại: http://dichvuthamtutu.org/2017/06/ne...ue-tham-tu-tu/