Các chúng mình hay tham khảo bài viết về 6 yêu cầu cho việc học tốt Tiếng Anh tại đây :
1- Vạch kế hoạch:
Hỏi han và làm việc có hệ thống Nghiên cứu điều gì nên làm trước, điều gì làm sau. Nếu bạn bỏ ra 1 giờ để vạch lịch trình bạn sẽ tiết kiệm được 3 giờ khi thực hiện công việc.
Tag: 1000 từ vựng tiếng anh cơ bản
2- Học vào lúc bạn thấy được có lợi nhất cho môn học:
Nếu đó là bài giảng vǎn, chúng mình hãy học ngay sau khi nghe giảng bài. Nếu đó là bài học thuộc lòng hoặc trả lời câu hỏi, hãy học trước khi lên lớp. Sau khi nghe giảng, bạn hãy xem lại, chọn lại và tổ chức ghi chép.
Trước khi trả bài miệng, chúng mình dùng thì giờ để học thuộc lòng, xem lại các dữ kiện (nhất là đối với các môn XH), chuẩn bị câu hỏi cho bài cũ. Việc đặt câu hỏi là một kỹ thuật tốt để giúp đào sâu vẫn đề và đưa ra các phần bạn cần nghiên trợ giúp thêm.
3- Hiểu rõ các ghi chép:
Tìm ra các ý tưởng quan trọng mà thầy cô đã nhấn mạnh. Lưu ý các từ “từ đó, do đó” và “chủ yếu”, “điều quan trọng” mà thầy cô đã tóm tắt.
Xem thêm: phát âm tiếng anh online
4- Học một phương pháp chủ động chứ không thụ động:
Không thụ động: Không nên đọc đi đọc lại một câu như vẹt. Hãy dùng nhiều giác quan khi học. Cố gắng cho đầu óc chúng mình nhìn cảm thấy.
Ví dụ:
+ Dùng âm thanh: Đọc các chữ to giọng và lắng nghe chúng.
+ Sử dụng sự liên tưởng: Liên tưởng điều đang học với điều gì quan trọng có liên quan.
5- Ghi chú cẩn thận:
Nó sẽ đòi hỏi chúng mình suy nghĩ theo lối phân tích. Ghi ngắn, đủ dữ liệu sẽ tốt hơn là viết toàn bộ mọi điều ghi được vì chúng ta không còn thời gian để phân tích rồi tổng hợp lại.
More: chương trình học từ vựng tiếng anh
6- Luôn học tại bàn:
Thái độ này chuẩn bị cho chúng mình cả hai ưu thế trí tuệ lẫn thể hình. Không được nằm dài trên giường để học bởi chúng mình sẽ ngủ quên lúc nào không biết.Lâu dần nằm học sẽ tạo kế hoạch lười biếng.