Trong thời đại như thời điểm hiện tại thì nhu cầu giao tiếp của con người ngày càng tăng lên. Con người có xu hướng kết nối với nhau thông qua rất nhiều kênh như gặp gỡ trực tiếp, trao đổi qua email, diễn đàn, blog…trong đó nhờ truyền thông tăng trưởng mà kênh giao tiếp qua điện thoại cũng là một kênh được thường xuyên sử dụng tương đối nhiều và cũng vô cùng hiệu quả. Việc giao tiếp qua điện thoại không chỉ đơn thuần là hai cuộc nói chuyện thông thường giữa hai đối tượng nữa mà nó đã nâng tầm lên thành một văn hoá giao tiếp, đó là “ Văn hoá giao tiếp qua điện thoại”.
More: bảng từ vựng tiếng anh thông dụng
Đối với giao tiếp điện thoại bằng Tiếng Anh cũng vậy, chúng ta cũng cần phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản, như vậy mới hỗ trợ mục đích của cuộc giao tiếp đạt kết quả cao. Sau đây là một vài chú ý chính khi giao tiếp điện thoại bằng Tiếng Anh, xin mời các bạn tham khảo
1. Giving numbers (Cho số điện thoại)
– Hướng dẫn phương pháp đọc khi cho số điện thoại
More: 10 từ vựng tiếng anh mỗi ngày
2. Pausing (Ngừng)
– Hướng dẫn cách thức ngừng, tách khi đọc số điện thoại

3. Saying email addresses (đọc địa chỉ email).
– Hướng dẫn mẹo đọc địa chỉ email
5. Calling someone you don’t know (Gọi cho ai đó mà chúng mình không biết)
– Các chú ý khi gọi điện thoại cho ai đó mà bạn không quen biết
6. What to say when there’s a problem (Nói gì khi có vấn đề)
More: chương trình học từ vựng tiếng anh
Khi bạn không thể nghe thấy ai đó nói gì
Khi chúng mình không hiểu ai đó nói gì
Khi chúng ta muốn sửa lại điều người khác đã nói