Cùng tìm hiểu một vài phương pháp nhỏ để học và ghi nhớ từ vựng tiếng Anh nhanh nhất, giúp chúng mình tự tin trong mọi tình huống giao tiếp trong đời sống và công việc, chuẩn bị hành trang để tham gia các cuộc thi lấy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.
Muốn giao tiếp tiếng Anh nhuần nhuyễn bạn hãy chú ý có một nền tảng từ vựng vững chắc. Nhưng cách nào để ghi nhớ từ vựng một cách nhanh nhất lại lúc nào cũng là câu hỏi khó đối với các chúng ta học tiếng Anh.
1. Ghi lại từ mới và đặt câu với từ mới đó
Hãy ghi lại những từ mới mà bạn gặp phải vào sổ tay và đặt câu cho từng từ trong mỗi ngữ cảnh khác nhau để có khả năng nắm được biện pháp tin tưởng sử dụng và vị trí của cho nên trong câu.
Đối với tiếng Anh dành cho các chuyên ngành khác nhau, hãy đọc từ điển chuyên ngành của chúng ta để hiểu rõ nội hàm của từ vựng.

Tag: đăng ký thi toeic online
2. Tìm những biến thể của từ
Khi học một từ mới, hãy tìm thêm một vài từ loại khác của cho nên. Như vậy từ một từ vựng bạn có giải pháp ghi nhớ được 3-4 từ khác hoặc hơn.
3. Phân loại từ vựng và học theo chủ đề
Hãy phân loại các từ vựng và học theo từng chủ đề sẽ hỗ trợ bạn ghi nhớ nhanh hơn và linh hoạt hơn khi sử dụng.
4. Học từ vựng qua hình ảnh
Việc học từ vựng qua hình ảnh giúp chúng ta liên tưởng và ghi nhớ dễ dàng hơn.
5. Luyện tập từ mới hàng ngày
Hãy liệt kê một vài từ mới bạn sẽ thường xuyên dùng trong ngày và cố gắng dùng chúng trong các cuộc hội thoại. Bạn sẽ biết được phương pháp dẫn dắt câu chuyện để có cách luôn tin tưởng dùng tối đa các từ mà chúng ta muốn ghi nhớ.
6. Tìm từ đồng nghĩa – trái nghĩa
Hãy tra từ điển thật cẩn thận! Bằng biện pháp này chúng mình sẽ học thêm được nhiều từ mới từ một từ vựng mà chúng mình đang học.