Người đi làm lúc nào cũng có nhu cầu cao trong việc học tiếng Anh, và có lẽ cũng là một vài người lúc nào cũng thấy khó khăn trong việc đó: có nhu cầu, sẵn sàng học nhưng lại thiếu rất hiệu quả. Để rất hiệu quả thì người đi làm cần có thủ thuật và chương trình học chỉ dành cho mình.
Đọc thêm: elight
Có lẽ mọi người đều tiếp xúc và học tiếng Anh từ thời sinh viên, học sinh. Quá trình học đó thường không cực hiệu quả và đó chính là nguồn gốc dẫn tới khả năng tiếng Anh hiện tại không đáp ứng được nhu cầu công việc, và là lí do mà người đi làm giờ phải đi học tiếng Anh. Nhưng nếu vẫn tiếp tục học biện pháp cũ thì cái vòng sai đó vẫn lặp lại và kết quả sẽ dễ dự đoán: vẫn thất bại như cũ.
Muốn có kết quả mới thì cần có thủ thuật học, chương trình học mới. Người đi làm với những đặc điểm về nhu cầu học (áp dụng tiếng anh vào công việc thực tế), độ tuổi và tâm lý học (không còn dễ tiếp thu như sinh viên sinh viên) cần và xứng đáng có một chương trình Tiếng Anh Cho Người Đi Làm chỉ để cho mình. Một chương trình Tiếng Anh Cho Người Đi Làm cực tốt cần phải đáp ứng được các yếu tố cốt lõi:
Tag: trang web học tiếng anh
- Nội dung học mang tính thực tế và áp dụng cao, công hiệu nhất là học thông qua các tình huống làm việc thực tế mỗi ngày. Như vậy thì tính hứng thú trong quá trình học được kích thích, và tính áp dụng được nâng và thêm nữa là sẽ rút ngắn được quá trình học vì chỉ học một số gì thực sự cần thiết mang tính ứng dụng, chứ không học chung chung nhiều thứ không dùng. Nhà xuất bản Cambridge có dòng tiếng anh Professional English với tiêu biểu là giáo trình Business Goals đáp ứng rất tốt định hướng này.
- Lớp học chỉ nên bao gồm người đi làm, không học lẫn với học học sinh. Học sinh học sinh có độ tuổi và phản xạ học khác với người đi làm, và nói một cách thức thẳng thắn là mau hơn. Người đi làm học lẫn với sinh viên học sinh thường sẽ thấy không thoải mái và khó hoà nhập. Lớp học chỉ có người đi làm sẽ tạo môi trường đồng nhất về nhu cầu, độ tuổi và tâm lý, phản xạ học và khả năng tiếp thu hỗ trợ tạo không khí cởi mở, người đi làm dễ giao tiếp và tiến bộ hơn.
- Giáo viên cũng cần có sự khác biệt, khi không chỉ có kiến thức về Tiếng Anh thuần tuý mà quan trọng là phải có bí quyết thực tế luôn tin tưởng dùng Tiếng Anh trong công việc để thực sự hiểu học viên cần gì, và chia sẻ giảng dạy ra sao. Đôi khi những tiếng Anh mang kiểu cách phức tạp, lý thuyết lại không nên dùng phổ biến trong thực tế công việc.
More: hoc tieng anh truc tuyen
Đấy là một hướng tiếp cận khác biệt và mang lại hiệu quả cho người đi làm muốn học Tiếng Anh. Phần còn lại phụ thuộc vào quyết tâm của học viên. Học Tiếng Anh đơn giản, nhưng đòi hỏi sự kiên trì.