LCD 24 inch HP độ phân giải Full HD giá : 950k bầm nhẹ
Sọc + Bầm : 800k
Hàng nguyên zin chưa sửa chữa @@ lấy về xem phim ngày tết !

LCD 24 inch HP xả hàng giá 950k - bầm - sọc giá 800k -Tấn Phát Đắk Lắk LCD 24 inch HP xả hàng giá 950k - bầm - sọc giá 800k -Tấn Phát Đắk Lắk LCD 24 inch HP xả hàng giá 950k - bầm - sọc giá 800k -Tấn Phát Đắk Lắk LCD 24 inch HP xả hàng giá 950k - bầm - sọc giá 800k -Tấn Phát Đắk Lắk LCD 24 inch HP xả hàng giá 950k - bầm - sọc giá 800k -Tấn Phát Đắk Lắk LCD 24 inch HP xả hàng giá 950k - bầm - sọc giá 800k -Tấn Phát Đắk Lắk

Liên hệ : Tấn Phát Đắk Lắk 02/13 Y wang, BMT
ĐIện THoại : 0948.509.609 - 0949.579.078 ---> Zalo + FB số đó hết nhé khách
website : www.tanphat.net


Hình em nó đây :
LCD 24 inch HP xả hàng giá 950k - bầm - sọc giá 800k -Tấn Phát Đắk Lắk
LCD 24 inch HP xả hàng giá 950k - bầm - sọc giá 800k -Tấn Phát Đắk Lắk
LCD 24 inch HP xả hàng giá 950k - bầm - sọc giá 800k -Tấn Phát Đắk Lắk